KOLLABORATIVET OCH SKAPANDE SKOLA

En av våra visioner är att utveckla nya former för samarbeten mellan skola och scenkonst.

Vi ser den konstnärliga processen som en utforskande och kunskapande verksamhet där både frågor som rör värdegrund och språk i olika former fokuseras.

Vi som är verksamma inom Kollaborativet har pedagogisk utbildning och erfarenhet. Flera av oss är även behöriga lärare med inriktning mot förskola och hela grundskolan. Detta gör att vi både är väl insatta i Lgr 11 med de olika kursplanerna samt skolans förutsättningar.

Inom SKAPANDE SKOLA vill vi gärna utveckla projekt tillsammans med skolan anpassade efter den specifika elevgruppen och valt kunskapsområde.

Projektet RESAN erbjuder vi även som föreställning och efterföljande workshop med fokus på ljus, ljud, objekt och rörelse. RESAN riktar sig till elever i F-klass till skolår 3.

Varmt välkomna att kontakta oss!