Judith och skugganJudith lyserJudith tecknar

…när vi lyser för varandra… är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som är uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna. Projektet drivs av Kollaborativet. I projektgruppen är både döva och hörande verksamma.

Syfte

Projektets övergripande syfte är att:

• Synliggöra och skapa nyfikenhet för svenskt teckenspråk.

• Öka teckenspråkiga barn och ungas deltagande i kulturlivet.

• Utveckla nya former för samarbeten mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet.

Därutöver har projektet en brobyggande målsättning att skapa förutsättningar för gemensamma upplevelser för döva, hörselskadade och hörande barn och deras vuxna, genom projektets sceniska produktioner.

Med projektets samlade aktiviteter är vår avsikt att projektet konstituerar ett tydligt exempel på hur scenkonst kan verka kunskapande och opinionsbildande för ett mer inkluderande samhälle. Detta genom att verka som en plattform för möten och kunskapande mellan olika samhälleliga aktörer såväl som generationer inom frågor som rör perspektiv på kropp, kommunikation, språklig mångfald, normer och identitetsskapande.

Mål

Projektets första år genomfördes i samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola i Malmö. I en undersökande process bestående av möten mellan kroppar, rum, material, ljus och ljud arbetades en föreställning med workshops fram riktade till både döva, hörselskadade och hörande barn, pedagoger och föräldrar. Föreställningen hade premiär 15 november 2015 och har därefter spelats för över 3000 barn.

Kollaborativet har även inom projektet arrangerat en inspirationsdag för pedagoger i samarbete med Kulturförvaltningen/Barnkulturenheten i Malmö samt deltagit i en rad andra seminariesammanhang för att sprida de erfarenheter som gjorts genom projektet.

Höst/vår 2016-17 samarbetar vi med Uroxens förskola i Lund, barn och föräldrar inom DHB Södra samt unga vuxna på folkhögskolan Mo Gård. Samarbetet med deltagargrupperna utgör grunden för den kommande sceniska produktionen – Ett performativt laboratorium, som färdigställs under hösten 2017 med målsättningen att nå grundskoleelever – döva, hörselskadade och hörande samt pedagoger.

Med ett performativt laboratorium tänker vi oss ett magiskt universum där det inte finns någon motsättning mellan ett poetisk/sinnligt formspråk och ett innehåll med politiska dimensioner avseende frågor som rör språk, identitet och varierande funktionaliteter. I sökandet efter produktionens form arbetar vi med frågan:

Hur kan en scenisk form skapas​ med öppenhet att både bjuda in besökarna att själv laborera, experimentera och ta egna initiativ och rymma de berättelser och former för berättande som vuxit fram inom samarbetsprocesserna med projektets deltagargrupper?

Läs mer om projektets syfte och mål på http://www.arvsfonden.se/projekt/nar-vi-lyser-for-varandra

Medverkande

Projektledare och initiativtagare: Ellen Spens

Kreativ producent: Charlotte Elm Ravn

Teckenspråkig kommunikatör: Gabriella Jäderlund och Emilia Linereus

Konceptutveckling och på scen: Ellen Spens, Lisbeth Hagerman, Elin Kattler, Astrid Hemer Nordenhake (scenografi & kostym), Dana Lötberg (ljus) och Erik Rask (musik och projektioner)

Kostymer: Chiara Pellizzer

Scenografi assistenter: Anna Klang och Siri Andersdotter

Teckenspråkskonsulent: Birgitta Ozolins

Referensperson: Lotta Svensson

Utställningsscenografi: Astrid Hemer Nordenhake, Anna Klang och Elma Smajic

Foto: Charlotte Elm Ravn

Layout inspirationsfolder: Anna Klang

Föreställningsfilm: Isac Stridsman

Föreställningen

 Hus - när vi lyser för varandrafägel - när vi lyser för varandravibrationsboll - när vi lyser för varandraDjur - när vi lyser för varandraspegel - när vi lyser för varandraögon - när vi lyser för varandrastjärnor - när vi lyser för varandraL1010702

Föreställningen ...när vi lyser för varandra… är scenkonst för de yngsta i teckenspråkets universum. En sinnlig, omslutande och nära upplevelse där kroppen får möta ljusspel, ljudvibrationer och en levande scenografi. Föreställningen har arbetats fram av Kollaborativet i samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola och riktar sig till alla barn mellan 2-5 år.

Rörelser ger liv och berättar…

Ett rött garn som slingrar sig in i ett bubbeltält. Inne i tältet är det vitt och ljust – skuggorna fladdrar på väggen. Röda garn rör sig fram och blir till en stor dörr, som krymper till en liten dörr. Plötsligt går en liten människa på den röda vägen, sedan transformeras handen till en krälande spindel….. Skådespelarnas händer formar en värld synlig vilket gör allt levande och visuellt.
Likt ögon på himlavalvet blickar vi ner på händelser, liv, berättelser inne i tältet.
Vi blir omslutna av rörelsers magi som sätter fantasi i – i teckenspråks värld……tecken där och här……

Birigitta Ozolins, teckenspråksaktivist

 

Ett rött garnnystan rullar över Unga Klaras mörka scengolv i Stockholm. Gästspelande Kollaborativets skådespelare och Malmöförskolan Motettens barn – som varit med och skapat föreställningen När vi lyser för varandra och som vandrar med i en digital filmprojektion – bjuder in alla i publiken att följa med in i ett upplyst vitt scenrum, som skiftar färg. Men väl här befrias vi från att följa berättandets vanliga röda tråd. Istället välkomnas vi till ett vackert, fantasieggande och uttrycksfullt utforskande av ljud, ljus rum, material och kroppsspråk. (…) När vi lyser för varandra är en starkt kroppslig och sinnlig men också interaktiv föreställning, som med teckenspråk som ett kreativt nav lyckas famna såväl livets stora äventyr som poesi.

Maria Herngren, Modern Barndom

 

Följ gärna projektet på Instagram:

Projektet stöds av:

arv_logo_rgb          rs_webb          Malmostad_logo_webb_färg         lundlogo

 crafoordska_stiftelsen_logo_dark_sv

   STIFTELSEN LÄNGMANSKA KULTURFONDEN