TURNÉSCHEMA

”…när vi lyser för varandra…”

 

”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum”

Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum är en visuell, taktil och kroppslig upptäcktsresa där besökarna bjuds in att leka med svenskt teckenspråk i magiska rum. Utöver den sinnliga upplevelsen vill Kollaborativet väcka undringar omkring språk och kommunikation samt nyfikenhet inför svenskt teckenspråk. Som komplement till upplevelsen delas ett tryckt material ut med möjligheter till fördjupning. Det performativa laboratoriet har arbetats fram tillsammans med teckenspråkiga barn och vuxna.

Upplevelsen vänder sig till alla elever från åk 1 – döva, hörselskadade såväl som hörande och elever med funktionsvariationer, varar i ca. 80 min och rymmer en skolklass på ca. 25 pers. Tack vare Arvsfonden är upplevelsen alldeles gratis!

25/10 – 5/11 LUND Skissernas museum

v. 43 vardagar kl. 9.30 + 12.30 , helg kl. 12.30 + 15

v.44 vardagar kl. 9.30 + 13, helg kl. 12.30 + 15

April STOCKHOLM Unga Klara

7/5-10/6 MALMÖ Malmö Museer

Föreställningen

L1010776

 

 

 

 

 

 

 

 

”…när vi lyser för varandra…” -föreställningen är scenkonst för de yngsta i teckenspråkets universum. En sinnlig, omslutande och nära upplevelse där kroppen får möta ljusspel, ljudvibrationer och en levande scenografi. Föreställningen har arbetats fram i samarbete med de teckenspråkiga avdelningarna på Mottetens förskola i Malmö.

Föreställningen vänder sig till alla barn – hörselskadade och döva såväl som hörande – från 2 år, varar ca. 60 min. inkl. introduktion och avslutning och rymmer ca. 35 pers. Tack vare Arvsfonden ges föreställningen gratis!

14/11 – 18/11 YSTAD Konstmuseet, vardagar 9.00 + 10.30, lördag kl. 13

22/1 – 4/2 2018 MALMÖ Klaragatan 7

Kontakta oss på kontakt@kollaborativet för biljetter!