Inom projektet Jag är tid, jag är rum arbetar vi under hösten 2020 i nära samarbetsprocess med Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö. Där kommer vi tillsammans med skolans 37 elever och deras pedagoger undersöka olika material utifrån auditiva, taktila och visuella kvalitéer i relation till kropp, rum och rörelse. Processen kommer ligga till grund för vår kommande sceniska produktion med arbetsnamnet Jag är tid, jag är rum – Spiralens mitt. Premiär på Malmö Konsthall, C-salen, i mitten av mars 2021. Produktionen finns därefter för turné hösten 2021 samt en bit in på 2022. Processen med eleverna på Mellahedsskolan finns att följa på vår BLOGG.

Film och redigering av Casper Wijlhuizen.

Mycket bra föreställning!! Hoppas på fler uppsättningar så många fler barn kan uppleva detta fantastiska sinnesrum!!

En otrolig upplevelse fylld med olika känslor. Under hela upplevelsen tänkte jag på vår jord, mänskligheten och hållbar utveckling.

Föreställningen Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa från projektets första år finns att boka för perioder senare delen av våren 2021 samt hösten 2021. På vår BLOGG har vi samlat lite av den fantastiska respons vi fått samt delgett några av de starka möten vi själva upplevt som medverkande i föreställningen.

Turné 2021

Eslövs bibliotek: 23-27 april

Kulturhuset Barbacka i Kristianstad: 3-7 maj

Vårt tidigare Arvsfondenprojekt …när vi lyser för varandra… medverkar nu med ett kapitel i denna nyutkomna antologi: Estetikens kraft – att skapa uttryck och mening i förskolan. Text av Ellen Spens och foto av Charlotte Elm Ravn. Förutom vårt bidrag medverkar Suzanne Osten med en text samt tre andra Malmöbaserade projekt. Redaktörer och introduktionsförfattare är Per Dahlbeck och Ingrid Bogren. Boken riktar sig till förskollärare i grundutbildning och inom kompetensutveckling samt till politiker, rektorer och andra med intresse för förskoleverksamhet. Ges ut av Studentlitteratur.