Jag är tid, jag är rum medverkar i Urban Window Gallery – The Art Walk in Malmö. Vårt fönster finns på Balzarsgatan 28, några meter från gågatan. Där finns möjlighet att ta del av nio dokumentationsfilmer från vår samarbetsprocess med barnen på Korrebäckens förskola. Filmerna syns bäst på kvällen medan fönstrets scenografiska inramning i rummet syns bäst i dagsljus. Redigering av filmer: Erik Rask

Urban Window Gallery pågår från nu och fram till 27 september med ett 20-tal medverkande projekt som behövt ställa om med anledning av covid-19. 

Mer info finns här: Urban Window Gallery

Ny trailer till föreställningen Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa. Film och redigering av Casper Wijlhuizen.

Den föreställningsperiod som ställdes in under våren har nu fått nya datum. Vår förhoppning är att kunna genomföra en spelperiod för barn- och elevgrupper från förskola och särskola, utifrån förutsättningen att inte blanda grupper, med vissa justeringar i föreställningen samt utökade städrutiner av scenrummet. Offentliga föreställningar väntar vi dock med.

Karavans produktionsstudio, Malmö:

31 augusti – 18 september. Bokade grupper från förskola och särskola i Malmö.

21-22 september. Bokader grupper från särskola i Simrishamn. 

Biblioteket i Eslöv: Framflyttat till 23-27 april 2021. 

Grafisk design: Erik Rask

Lindängenbiblioteket, Malmö: 

Framflyttat till våren 2021. Nära dig och Vintergatan. En upplevelse för bara en eller två två besökare. Alla åldrar. Alla variationer av kroppar. 

Samtal och seminarier:

De arrangemang där projektet planerade att medverka med seminarier under våren, Malmö Scenfest, InnoCarnival Skåne, BIBU, ställdes in. Vi hoppas på att kunna medverka i nya och andra sammanhang under hösten 2020 och kommande vår 2021.

Ta del av publicerade samtal med våra medverkande forskare/teoretiker, Helena Dahlberg, Ylva Gislén och Liselott Olsson, på vår blogg!