Scenrummet till Spiralens mitt finns nu uppbyggt i C-salen på Malmö Konsthall. Datumen för bokade elevgrupper från grundsärskolorna i Malmö, är nu åter framflyttade. Ny period är 19 – 28 april. Innan dess kan vi ta emot specialbokade grupper med vuxna. Mycket begränsat antal personer vid varje tillfälle med anledning av restriktioner. Kontakta oss vid intresse! kontakt@kollaborativet.se

Onsdagen 7 april kl. 15 – 17.30 arrangerar vi ett livestreamat seminarium på Malmö Konsthall. Inom detta vill vi belysa betydelsen av konstnärliga processer och upplevelser som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran. Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger, politiker såväl som till en intresserad allmänhet. Länk till seminariet finns här: https://zoom.us/wc/join/97827562523

Grafisk form: Erik Rask

Våren 2021

Spiralens mitt – Malmö Konsthall 29 mars – 28 april. (Nya datum)

Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa – (Inställt och framflyttat till hösten).

Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa – Kulturhuset Barbacka i Kristianstad, 3-7 maj. Bokade elevgrupper från grundsärskolan. Seminarium för lärare.

Nära dig och Vintergatan – Lindängens bibliotek i Malmö – (Inställt och framflyttat till 30 oktober).