Jag är tid, jag är rumALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten utvecklas sceniska koncept med större flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande och som kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. Genom projektet avses en mötesplats skapas, för gemensamt kunskapande och perspektivförskjutningar inom frågor som rör normer, identiteter, olika former för kommunikation samt livsfrämjande värden. Projektet pågår i 2 år, från september 2019 till september 2021.

Under projektets första år medverkar från Kollaborativet: Marta Cicionesi, Lisbeth Hagerman, Dana Lötberg, Chiara Pellizzer, Erik Rask och Ellen Spens.

Därutöver medverkar Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015) och Liselott Olsson (lektor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola).

Samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola genomfördes under hösten 2019. Den första sceniska produktionen med premiär i slutet av februari, finns för turné under våren 2020 samt vissa veckor hösten 2020.

Följ projektet i vår BLOGG!

Vill du veta mer? Kontakta Ellen Spens: kontakt@kollaborativet.se eller 0708-689816.