Jag är tid, jag är rumALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten utvecklas sceniska koncept med större flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande och som kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. Genom projektet avses en mötesplats skapas, för gemensamt kunskapande och perspektivförskjutningar inom frågor som rör normer, identiteter, olika former för kommunikation samt livsfrämjande värden. Projektet pågår i 2 år, från september 2019 till september 2021. Med anledning av Covid 19 kommer projektperioden förlängas.

Under projektets första år genomförde vi en samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola, hösten 2019. Utifrån erfarenheterna från denna process arbetade vi fram den första sceniska produktionen: Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa som hade premiär i månadsskiftet februari/mars. Med anledning av covid-19 flyttades alla planerade föreställningar fram till hösten 2020 och våren 2021. Föreställningen finns för turné att boka våren och hösten 2021.

Film och redigering: Casper Wijlhuizen

Till föreställningen har även ett tryckt inspirationsmaterial tagits fram som delas ut till alla barn och vuxna som tar del av upplevelsen. Syftet är att delge samarbetsprocessen med barnen på Korrebäckens specialförskola och på så sätt väcka nya idéer och prövande inom pedagogiska verksamheter eller hemma. Materialet finns att ladda ner nedan:

Inspirationshäfte och Affisch med frågekarta

Grafisk form av Erik Rask och texter av Ellen Spens

Vi inleder projektets andra år med en samarbetsprocess med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö. Efter nyåret följer en produktionsprocess av projektets andra sceniska produktion. Premiär på i mitten av mars på Malmö Konsthall, C-salen. Produktionen kommer därefter finnas för bokning till hösten 2021.

Medverkande från Kollaborativet: Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (koreograf/dansare), Claudia Heinrichs (scenografiassistent inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Dana Lötberg (ljussättare inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Herman Müntzing (improvisationsmusiker, år 2), Chiara Pellizzer (kostym- och textilkonstnär), Erik Rask (ljuddesigner och grafisk formgivare), Ellen Spens (scenkonstnär och projektledare), Casper Wijlhuizen (ljussättare). 

Därutöver medverkar under hela projektperioden Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015) och Liselott Olsson (lektor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola).

Följ projektet i vår BLOGG!

Vill du veta mer? Kontakta Ellen Spens: kontakt@kollaborativet.se eller 0708-689816.