Jag är tid, jag är rumALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten utvecklas sceniska koncept med större flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande och som kan nå alla – oavsett språk, funktionalitet och ålder. Genom projektet avses en mötesplats skapas, för gemensamt kunskapande och perspektivförskjutningar inom frågor som rör normer, identiteter, olika former för kommunikation samt livsfrämjande värden. Projektet pågår i 2 år, från september 2019 till september 2021.

Under projektets första år genomförde vi en samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola, hösten 2019. Utifrån erfarenheterna från denna process arbetade vi fram den första sceniska produktionen: Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa som hade premiär i månadsskiftet februari/mars. Med anledning av covid-19 har alla planerade föreställningar flyttats fram till hösten 2020. Föreställningen finns för turné våren och hösten 2021.

Film och redigering: Casper Wijlhuizen

Medverkande från Kollaborativet, år 1: Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (koreograf/dansare), Claudia Heinrichs (scenografiassistent inom processen med Korrebäckens förskola), Dana Lötberg (ljussättare inom processen med Korrebäckens förskola), Chiara Pellizzer (kostym- och textilkonstnär), Erik Rask (ljuddesigner och grafisk formgivare), Ellen Spens (scenkonstnär), Casper Wijlhuizen (ljussättare). 

Vi inleder projektets andra år med en samarbetsprocess med elever och lärare på Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö. Efter nyåret följer en produktionsprocess av projektets andra sceniska produktion. Premiär på i mitten av mars på Malmö Konsthall, C-salen.

Medverkande från Kollaborativet, år 2: Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (koreograf/dansare), Herman Münzing (improvisationsmusiker), Chiara Pellizzer (kostym- och textilkonstnär), Ellen Spens (scenkonstnär) och Casper Wijlhuizen (ljussättare). Erik Rask (ljuddesigner och grafisk formgivare) är nu föräldraledig en tid.

Därutöver medverkar under hela projektperioden Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015) och Liselott Olsson (lektor vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola).

Följ projektet i vår BLOGG!

Vill du veta mer? Kontakta Ellen Spens: kontakt@kollaborativet.se eller 0708-689816.