Lilla spiralen talar till våra sinnen. Ett rum och en stund, där vi tillsammans kan utforska kroppen som språk, i kommunikation med olika material och med varandra. 

Lilla Spiralen är ett mindre format av Spiralens mitt och kan byggas upp på bibliotek eller i klassrum. Upplevelsen är väl anpassad för elever inom grundsärskolans träningsklasser.

Kan bokas våren och hösten 2022.