Judith och skugganJudith lyserJudith tecknar

…när vi lyser för varandra… är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som byggdes upp kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna. Projektet drevs av Kollaborativet. I projektgruppen var både döva och hörande verksamma.

Projektet pågick 2015-2018 och är nu avslutat.

Syfte

Projektets övergripande syfte:

• Synliggöra och skapa nyfikenhet för svenskt teckenspråk.

• Öka teckenspråkiga barn och ungas deltagande i kulturlivet.

• Utveckla nya former för samarbeten mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet.

Därutöver har projektet haft en brobyggande målsättning att skapa förutsättningar för gemensamma upplevelser för döva, hörselskadade och hörande barn och deras vuxna, genom projektets sceniska produktioner.

Med projektets samlade aktiviteter var vår avsikt att projektet konstituerade ett tydligt exempel på hur scenkonst kan verka kunskapande och opinionsbildande för ett mer inkluderande samhälle. Detta genom att verka som en plattform för möten och kunskapande mellan olika samhälleliga aktörer såväl som generationer inom frågor som rör perspektiv på kropp, kommunikation, språklig mångfald, normer och identitetsskapande.

Mål

Projektets första år genomfördes i samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola i Malmö. I en undersökande process bestående av möten mellan kroppar, rum, material, ljus och ljud arbetades en föreställning med workshops fram riktade till både döva, hörselskadade och hörande barn, pedagoger och föräldrar. Föreställningen hade premiär 15 november 2015 och har därefter fram till projektets avslut spelats för ca 6000 barn och deras pedagoger.

Projektets andra år genomfördes i samarbetade med Uroxens förskola i Lund, barn, unga och föräldrar inom DHB Södra samt deltagare vid Mo Gårds folkhögskola med flertalet deltagare som är nya i Sverige och håller på att lära sig svenskt teckenspråk.

Samarbetet med andra årets deltagargrupper utgjorde grunden för den sceniska produktionen Det som rör oss – Ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum, som färdigställdes i början av projektets tredje och avslutande år.  Samarbetsprocesserna har även resulterat i filmen Flykt och framtidsdrömmar – att vara döv i en hörande värld. Produktionen Det som rör oss – Ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum, hade premiär på Skissernas museum i Lund under hösten 2017 och byggdes upp på Malmö museer samt Unga Klara i Stockholm våren 2018. Den nådde ca 1800 barn och unga och deras pedagoger.

Ett avslutande seminarium genomfördes i maj 2018. Länk till en filmad version finns HÄR

En avslutande rapport och reflektion över projekt finns att läsa här: Projektrapport när vi lyser för varandra

Filmade versioner av projektets två sceniska produktioner finns att ta del av nedan:

…när vi lyser för varandra – scenkonst för de yngsta

Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum

Läs mer om projektets syfte och mål på http://www.arvsfonden.se/projekt/nar-vi-lyser-for-varandra

I juli 2019 presenterades projektet i Paris på XVIII World Congress of the World Federation of Deaf – Sign Language for All. Deltagandet genomfördes med stöd från Konstnärsnämnden och Stiftelsen Tysta skolan.

Varmt tack till projektets finansiärer:

arv_logo_rgb          rs_webb                 Malmostad_logo_webb_färg

crafoordska_stiftelsen_logo_dark_sv

STIFTELSEN LÄNGMANSKA KULTURFONDEN