En av våra visioner är att utveckla nya former för samarbeten mellan skola och scenkonst.

Vi ser den konstnärliga processen som en utforskande och kunskapande verksamhet där både frågor som rör värdegrund och språk i olika former fokuseras.

Vi som är verksamma inom Kollaborativet har pedagogisk utbildning och erfarenhet. Flera av oss är även behöriga lärare med inriktning mot förskola och hela grundskolan. Detta gör att vi både är väl insatta i Lgr 11 med de olika kursplanerna samt skolans förutsättningar.

Inom Skapande skola vill vi gärna utveckla projekt tillsammans med skolan anpassade efter den specifika elevgruppen och valt kunskapsområde.

Inom projektet Jag är tid, jag är rum kan vi erbjuda upplägg specifikt utformade för elever inom grundsärskolan. Fokus på sinnligt språkande uttryck, interaktion och medskapande. 

Varmt välkomna att kontakta oss!