Mycket händer denna höst! Se gärna vårt kalendarium under fliken AKTUELLT. Just nu förbereder vi oss för seminarium…..

Rummet och tiden vi d e l a r
Om rum som talar till våra sinnen.
Om stunder som sträcker sig mot icke-vetandets horisonter.
Om förhållningssätt som söker omfamna varje mötes unicitet.

Med utgångspunkt i projektet Jag är tid, jag är rum samtalar vi från Kollaborativet och andra inbjudna med filosofen Jonna Bornemark. Seminariet sker live på Inkonsts stora scen med Jonna Bornemarks medverkan digitalt från Stockholm.

Moderator: Ylva Gislén
Inkonst, 27 oktober, kl. 13 – 16. Dörrarna öppnas 12.30. Fri entré
Seminariet teckenspråkstolkas

Medverkande: Ylva Gislén (författare och tidigare verksamhetsledare för den Nationella Konstnärliga Forskarskolan 2010-2015), Jonna Bornemark (filosof vid Södertörns högskola och författare), Tove Mörkberg (kulturpedagog vid Oxiebiblioteket och förälder till ett barn med funktionsnedsättning), Claudia Romero Larsson (förskollärare på Korrebäckens specialförskola), Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (dansare och koreograf), Herman Müntzing (ljudkonstnär), Erik Rask (musiker och grafisk formgivare), Ellen Spens (scenkonstnär och projektledare)

Program
13.00 Introduktion av dagen och presentation av alla medverkande
13.15 Presentation av projektet Jag är tid, jag är rum
13.30 Materia och människan som magiker – Digital föreläsning med Jonna
Bornemark
14.15 Återkoppling och samtal med Jonna Bornemark
14.40 Paus
Hur skapar vi förutsättningar för upplevelse av delaktighet? Hur kan vi förstå olika dimensioner av inkluderande rum?
14.50 Ylva Gislén i samtal med Marta Cicionesi, Tove Mörkberg och Claudia
Romero Larsson
15.30 Diskussion och tid för frågor
16.00 Dagen avslutas

V Ä L K O M N A !