Archive for april, 2014

Idag kommer Kollaborativet att delta i Malmö Stads informationsdag kring Skapande Skola på Hipp, kl 15.30-17.30. Mer information kring Skapande Skola finns på Malmö Stad hemsida. Under fliken PROJEKT står det mer om hur Kollaborativet arbetar med Skapande skola-projekt. Hoppas vi ses!

Categories: Uncategorized