Archive for oktober, 2016

Inför det femte besöket på Uroxen var tanken att fortsätta utforskandet av ljud som vibrationer, bl.a. med inspiration från vår döva medarbetare Gabriellas fascination inför vibrationernas värld. Denna gång organiserades rummet utifrån punkter eller ”öar” istället för resårbandens linjer. Vibrationerna skapades på elektronisk väg och mötte olika material så som salt, pingisbollar, vatten och en projicering.   Read More …

Vi är på Uroxens förskola. I mötet med de iscensatta rummen tycker vi oss se en upptagenhet hos barnen. Ett fokuserat utforskande. Barnen organiserar sina kroppar utifrån materialens linjer i rummet såväl som i förhållande till varandra. Deras kroppar resonerar i kontakten med materialen och materialen svarar tillbaka. Utforskandet av rummet sker ibland tillsammans flera   Read More …

Categories: Uncategorized

I onsdags fortsatte vi på temat rum i rörelse/rörelse i rum och tankarna om ”klubben” – en plats för möten, varande och parallella göranden. Rummet och objekten hade valts och utformats utifrån tanken att utforska vibrationer genom flera sinnen – visuellt, taktilt, kinestetiskt och som ljud. Meeen, var det vibrationer barnen utforskade? I alla fall möttes   Read More …

Vid tredje besöket på Uroxens förskola bjöd vi in barnen och pedagogerna till två nya rumsligheter som blev till poetiska och smått magiska upplevelser i mötet med barnen. I ett rum möttes barnen (i två omgångar med ca. 10 barn/gång) av en ny kub – denna gång klädd i vitt papper och med en sida och taket   Read More …

Categories: Uncategorized