Archive for november, 2016

Förra veckan avslutade vi vår process på förskolan Uroxen i Lund. Åtta förmiddagar har vi kommit till förskolan, byggt upp nya rumsligheter i deras aktivitetsrum och låtit barnen utforska och skapa berättelser genom den kroppsliga dialogen med rum och material. Vid alla tillfällen har vi dokumenterat vad som sker i rummet med hjälp av film   Read More …

Categories: Uncategorized

Näst sista tillfället på Uroxen fick barnen möta ett rum som hälsades med utropet: Titta disco! Byggstenarna bestod av ljus och speglar av olika slag. I en hörna hängde ett stycke spegelplast i taket med spegelytan vänt nedåt mot golvet. En yogamatta var placerad under för möjligheten att ligga på och spegla sig uppåt. I en   Read More …

Den 17-19 november hölls Mänskliga rättighetsdagarna på Malmö Live och vårt projekt …när vi lyser för varandra… var utvalt av Arvsfonden att delta i ett seminarium om delaktighet. Samtalet kom bl.a. att handla om på vilket sätt de rum vi bygger upp på förskolan Uroxen skapar delaktighet, de vuxnas delaktighet i förhållande till barnens, hur barn   Read More …

I processen på Uroxen har vi tidigare uppmärksammat barnens utforskande dialog med rummets och materialens aktörskap. Detta fokuserade samspel har vi försökt beskriva med hjälp av begreppet affekt (Olsson 2014:169, utifrån Deleuze) tolkat som ett slags tillstånd av kroppslig/sinnlig närvaro och upplevelser av kroppens fulla kapacitet i dialog med omvärlden. Genom rummets olika iscensättningar tycks   Read More …

Den sjunde gången vi besökte Uroxen blev igen ett tillfälle med mera fokus på att utforska med händerna – händernas rörelser och materialens taktilitet i kombination med ögats upplevelse. Barnen kom i tre grupper à ca 8 barn som fick vara i rummet i ca. 30 min var. Vi utgick återigen från kuben som rumslighet och installerade två platser för utforskande i   Read More …

Categories: Uncategorized

Denna gång förde vi samman flera material och rumsligheter som vi tidigare introducerat. Vi bytte som vanligt ut vardagens ljussättning. Vi byggde upp kuben och täckte ena sidan med en projektionsduk. På ena sidan monterades en webkamera som filmade mot duken och på andra sidan en projektor som projicerade vad kameran filmade. På så sätt uppstod ett   Read More …

Categories: ...när vi lyser....