Archive for november, 2019

Knackningar, klinganden, skrapanden, ekon. Ljud som rullar fram tillsammans med kroppen. Ljud som skapar rymd runt om i sin resonans. Auditiva återkopplingar och förstärkningar av kroppens rörelse i och mot rummet. Vi hämtar barnen genom att uppmärksamma de ljud som våra kroppar själva kan generera i form av klappar, andetag, hummanden. Vi prövar att spela   Read More …

Categories: Uncategorized

I veckan fick vi möjligheten att medverka på Barnkulturenhetens och Förskoleförvaltningens inspirationsdag för förskolans kulturombud i Malmö. Temat för dagen var barnrätt i scenkonsten. De frågor som berördes handlade just om delaktighet och inflytande. Utifrån projektet Jag är tid, jag är rum och temat för dagen, höll vi workshops för två grupper om vardera 30   Read More …

Categories: Uncategorized

Vatten som droppar, rinner, bubblar! Varmt vatten. Kallt vatten. Is! Aldrig har barnen varit så fokuserade i rummet som denna stund i undersökandet av vattenlandskapet. En förundran över mötet med vattnet och prövanden av de sensationer som vattnet i dess olika former och rörelser har att ge. Vatten som ett material som kroppen känner. Eller,   Read More …

Categories: Uncategorized

…man kan säga att vi är världen som tänker sig själv, eller att världen är hjärtat av vårt kött. Så fort ett förhållande mellan kroppen-världen etablerats förgrenar de sig, och det finns korrespondens mellan dess insida och min utsida, mellan min insida och dess utsida. Den senaste veckan har vi inte varit på Korrebäcken. Istället   Read More …

Categories: Uncategorized