Archive for mars, 2021

Vi sänder direkt från Malmö Konsthall 7 april kl. 15 – 17.30. Här är länkar till seminariet: Vår intention med seminariet är att belysa betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran.  Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger, politiker såväl som till en intresserad allmänhet. Program Moderator: Ylva Gislén   Read More …

Vårt inspirationsmaterial till Spiralens mitt kommer nu i papperstryck och som digital version. Intentionen med detta detta material är att tillgängliggöra det filosofiska tankegods som projektet Jag är tid jag är rum utgår ifrån, synliggöra samarbetsprocessen med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola samt inspirera andra till utforskande och uppmärksammande av allt vi kan uttrycka med vår kropp   Read More …

Under flera veckors tid har vi arbetat med scenrummet till vår kommande produktion Spiralens mitt. Vi har byggt, sytt, prövat och justerat i Karavans produktionsstudio ”Halvan”. Men scenografin har till stor del tillverkats i Marta Cicionesis ateljé i Ravlunda. Dessutom har Chiara Pellizzer skapat en betydande del av rummet från Italien. Vi har kommunicerat via   Read More …