Archive for juni, 2021

I slutet av maj hade vi en utvärdering med Ylva Brännström som varit vår kontaktperson i samarbetet med Malmö Konsthall samt Antje och Patricia, två andra medarbetare från Konsthallens personalgrupp.  Vi har alla en övergripande upplevelse av att samarbetet har fungerat väldigt bra. Detta trots den osäkerhet och de förändringar vi varit tvungna att förhålla   Read More …

Det är utvärderingarna och reflektionernas tid… Här följer ett sammanfattande utdrag från vårt utvärderande samtal med pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola.  Flera nivåer av samarbetsprocessen berörs i samtalet; den interaktiva formen där kroppen och sinnenas kommunikation med rummet i mötet med olika material såväl som öppenheten för vad som kan hända utifrån elevernas initiativ, processens struktur   Read More …