Archive for juni, 2022

Ta del av vårt seminarium Att mötas i ett sinnligt språkande universum från BIBU i Helsningborg i maj. Inspelningen finns upplagd i två versioner på Vimeo – textad på talad svenska och med teckenspråkstolkning. Medverkande i panelen: Tove Mörkberg, Liselott Olsson och Ylva Gislén (mer info om medverkande nedan). Film: Martin Möller. Teckenspråkstolkning: AB Teckenspråkstolkarna.   Read More …