Här finns nu länkar till det seminarium som vi höll på Malmö Konsthall inom projektet Jag är tid, jag är rum med anledning av uppbyggnaden av och mottagande i Spiralens mitt i C-salen på Konsthallen 29 mars – 28 april.

Vårens program inom Jag är tid, jag är rum

Spiralens mitt – Malmö Konsthall 29 mars – 28 april. (Nya datum)

Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa – (Inställt och framflyttat till hösten).

Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa – Kulturhuset Barbacka i Kristianstad, 3-7 maj. Bokade elevgrupper från grundsärskolan. Seminarium för lärare.

Nära dig och Vintergatan – Lindängens bibliotek i Malmö – (Inställt och framflyttat till 30 oktober).

Grafisk form: Erik Rask