Författare: Ellen Spens

 • Vårt seminarium på BIBU finns nu på Vimeo

  Vårt seminarium på BIBU finns nu på Vimeo

  Ta del av vårt seminarium Att mötas i ett sinnligt språkande universum från BIBU i Helsningborg i maj. Inspelningen finns upplagd i två versioner på Vimeo – textad på talad svenska och med teckenspråkstolkning. Medverkande i panelen: Tove Mörkberg, Liselott Olsson och Ylva Gislén (mer info om medverkande nedan). Film: Martin Möller. Teckenspråkstolkning: AB Teckenspråkstolkarna. […]

 • Magiska möten i sinnliga scenrum!

  Magiska möten i sinnliga scenrum!

  Sedan i höstas har vi haft en mycket intensiv period av turnéverksamhet med våra två produktioner Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa och Spiralens mitt samt de två mindre formaten Nära dig och Vintergatan och Lilla Spiralen. Spelperioderna fortsätter hela 2022. Nedan finns ett urval av bilder från olika tillfällen med […]

 • Rummet och tiden vi d e l a r – Seminarium med Jonna Bornemark

  Rummet och tiden vi d e l a r – Seminarium med Jonna Bornemark

  Mycket händer denna höst! Se gärna vårt kalendarium under fliken AKTUELLT. Just nu förbereder vi oss för seminarium….. Rummet och tiden vi d e l a rOm rum som talar till våra sinnen.Om stunder som sträcker sig mot icke-vetandets horisonter.Om förhållningssätt som söker omfamna varje mötes unicitet.Med utgångspunkt i projektet Jag är tid, jag är […]

 • Utvärderingssamtal med personalen på Malmö Konsthall

  Utvärderingssamtal med personalen på Malmö Konsthall

  I slutet av maj hade vi en utvärdering med Ylva Brännström som varit vår kontaktperson i samarbetet med Malmö Konsthall samt Antje och Patricia, två andra medarbetare från Konsthallens personalgrupp.  Vi har alla en övergripande upplevelse av att samarbetet har fungerat väldigt bra. Detta trots den osäkerhet och de förändringar vi varit tvungna att förhålla […]

 • Utvärdering med pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola

  Utvärdering med pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola

  Det är utvärderingarna och reflektionernas tid… Här följer ett sammanfattande utdrag från vårt utvärderande samtal med pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola.  Flera nivåer av samarbetsprocessen berörs i samtalet; den interaktiva formen där kroppen och sinnenas kommunikation med rummet i mötet med olika material såväl som öppenheten för vad som kan hända utifrån elevernas initiativ, processens struktur […]

 • Seminarium 7 april

  Seminarium 7 april

  Vi sänder direkt från Malmö Konsthall 7 april kl. 15 – 17.30. Här är länkar till seminariet: Vår intention med seminariet är att belysa betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran.  Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger, politiker såväl som till en intresserad allmänhet. Program Moderator: Ylva Gislén […]

 • Inspirationsmaterial till SPIRALENS MITT

  Inspirationsmaterial till SPIRALENS MITT

  Vårt inspirationsmaterial till Spiralens mitt kommer nu i papperstryck och som digital version. Intentionen med detta detta material är att tillgängliggöra det filosofiska tankegods som projektet Jag är tid jag är rum utgår ifrån, synliggöra samarbetsprocessen med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola samt inspirera andra till utforskande och uppmärksammande av allt vi kan uttrycka med vår kropp […]

 • Vi bygger oss in mot SPIRALENS MITT

  Vi bygger oss in mot SPIRALENS MITT

  Under flera veckors tid har vi arbetat med scenrummet till vår kommande produktion Spiralens mitt. Vi har byggt, sytt, prövat och justerat i Karavans produktionsstudio ”Halvan”. Men scenografin har till stor del tillverkats i Marta Cicionesis ateljé i Ravlunda. Dessutom har Chiara Pellizzer skapat en betydande del av rummet från Italien. Vi har kommunicerat via […]

 • I samtal med Ylva Gislén om makt, ansvar, frihet, berättelse och lek

  I samtal med Ylva Gislén om makt, ansvar, frihet, berättelse och lek

  Här följer ett samtal med Ylva Gislén som gjort flera nedslag i projektet Jag är tid, jag är rum, nu senast i samarbetsprocessen med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola. Ylva Gislén är verksam som skribent och översättare. Hon disputerade med avhandlingen Rum för handling: Kollaborativt berättande i digitala medier (2003) och var tidigare föreståndare […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #6 Här och nu, där och då

  Mellanhedsskolans grundsärskola #6 Här och nu, där och då

  Tidsliga och rumsliga beröringar. Varje rörelses fortsättning liksom varje perceptions fortsättning ur något, mot något.   För att uppmärksamma hur världen inom Maurice Merleau-Ponyts filosofiska universum inte bara hänger samman med varje annan del rumsligt, utan hur det också finns en tidslig dimension av sammanhängande, väljer Helena Dahlberg (2013) följande citat: Eftersom vart enda ett […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #5 Ljus, speglingar och projektioner

  Mellanhedsskolans grundsärskola #5 Ljus, speglingar och projektioner

  Ett sinnesorgan som ett öga eller en hand är redan ett språk eftersom det fyller funktionen av att vara en fråga och/eller ett svar. Det som Merleau-Ponty här kallar fråga är en rörelse, och svaret är en perception, som för Merleau-Ponty utgör ett svar på rörelsen. Kroppen är med andra ord placerad i en situation […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #4 ”Som en bergochdalbana!”

  Mellanhedsskolans grundsärskola #4 ”Som en bergochdalbana!”

  Ytor, linjer och punkter som rör sig, vibrerar och låter. Rörelse som skapar ljud och ljud som skapar rörelse. Ljud och vibrationer mot kroppens ytor såväl som i resonans mot det gemensamma ljudrummet. Ljudens rörelse mellan oss. Vid detta tillfälle har vi valt att fokusera auditiva uttryck i mötet med eleverna. Det rum vi förberett […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #3 Ull, stenar, ekollon

  Mellanhedsskolans grundsärskola #3 Ull, stenar, ekollon

  Varmt mot kallt, vasst mot runt, hårt mot mjukt, tungt mot lätt. Skarpa ljud mot svagare släpande ljudlandskap. Kontraster utifrån taktila såväl som auditiva kvalitéer står i fokus i urvalet av material inför vårt tredje möte med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola. Ull, stenar och ekollon i varierande kvantiteter av ytor, former, tyngder, temperaturer och antal.  […]

 • Workshop och idéer för produktion SPIRALENS MITT

  Workshop och idéer för produktion SPIRALENS MITT

  Parallellt med vår process med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola arbetar vi med olika rumsliga idéer inför den kommande produktionen Jag är tid, jag är rum – SPIRALENS MITT med premiär på Konsthallen i Malmö. I denna process har vi bjudit My Lambertsen, verksam under artistnamnet SLØR, från Danmark. @sloer_visual_performance My visar oss olika set-ups för live-projektioner […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #2 Spiraler

  Mellanhedsskolans grundsärskola #2 Spiraler

  Spiralens form och rörelse. Närheten till kroppen och naturens vridningar. Spiralen som likt kroppen bär en öppning i sin rörelse. Spiralens möjligheter att länka samman liksom förmåga att förtydliga rörelsen emellan i dess elasticitet och motstånd. Rörelsens som svar tillbaka i dialogen med kroppen. Spiralens egen vilja i rörelsen, kanske att jämföra med kroppen och […]

 • Mellanhedsskolans grundsärskola #1 Wellpapp och borstar

  Mellanhedsskolans grundsärskola #1 Wellpapp och borstar

  Med den kommande sceniska produktionen i åtanke, som i nuläget har fått namnet SPIRALENS MITT, har vi en idé om ett omslutande rum där alla ytor, linjer och punkter skulle kunna liknas vid ett instrument med taktila, visuella och auditiva öppningar att utforska och gå i dialog med. Vi tänker oss att alla som närvarar […]

 • PROCESSSTART med eleverna och pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola!

  PROCESSSTART med eleverna och pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola!

  Vi inleder nu vår andra längre samarbetsprocess inom projektet Jag är tid, jag är rum. Denna gång med Mellanhedsskolan grundsärskola i Malmö. Liksom tidigare ska denna process leda fram till skapandet av en sceniskt produktion som kan nå många barn och unga med funktionsvariationer, samtidigt som den ska kunna bidra till att utveckla skolan som […]

 • ”Magiskt. Läskigt. Skönt. Vackert. Roligt.”

  ”Magiskt. Läskigt. Skönt. Vackert. Roligt.”

  ”Magiskt. Läskigt. Skönt. Vackert. Roligt.” Med de orden beskriver några av barnen upplevelsen Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa. Längre ner i detta inlägg har vi samlat lite av den skrivna respons som vi fått i samband med föreställningen, från pedagoger i förskola och särskoleverksamheter. Samtidigt vill vi påminna om det […]

 • Om möten, mellanrum, rytm och skillnad – En reflektion över projektets första år, med sidoljus från Corona

  Om möten, mellanrum, rytm och skillnad – En reflektion över projektets första år, med sidoljus från Corona

  Att dela tid och rum med Corona  I coronans pågående är vårt första projektår av Jag är tid, jag är rum nu i avslutande. Solens ljus, varmare luft, himlens blå och markens gröna omsluter oss i en stundande högsommar – årets tider har sin gång trots pandemins ingripande i våra medvetanden och göranden.  Så var vi […]

 • I samtal med Liselott Olsson om lärande, agens, extraspråklighet och meningsskapande

  I samtal med Liselott Olsson om lärande, agens, extraspråklighet och meningsskapande

  Här följer ett samtal med Liselott Olsson, lektor i pedagogik vid Södertörns högskola. Liselott besökte oss vid ett tillfälle i vår samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola inom projektet Jag är tid, jag är rum. Hon har också givit oss flera värdefulla tips på källor inom projektet. Hennes bok Rörelse och experimenterande i små barns lärande : […]

 • Nära dig och Vintergatan – Det lilla formatet

  Nära dig och Vintergatan – Det lilla formatet

  Jag är tid, jag är rum – Nära dig och Vintergatan. En upplevelse för bara en eller två besökare. Ljus, skuggor, speglingar, mjukt, hårt, skrovligt och kroppens klanger. Alla åldrar. Alla variationer av kroppar. 12 min. Men kanske ett minne som varar… I dessa coronatider har vi fått möjligheten att arbeta fram ett litet format […]

 • Inspirationsmaterial i tryck

  Inspirationsmaterial i tryck

  Nu är vårt inspirationsmaterial till föreställningen Jag är tid, jag är rum – en sinnlig upptäcktsresa färdigt. Det bygger på vår samarbetsprocess med barnen på Korrebäckens förskola. Vi hoppas att bilder och texter ska kunna väcka nya idéer och prövanden. Inspirationshäfte och affisch med frågekarta är tänkta att delas ut till alla som tar del […]

 • I samtal med Ylva Gislén om dramaturgi, delaktighet och makt i ett konstnärligt perspektiv

  I samtal med Ylva Gislén om dramaturgi, delaktighet och makt i ett konstnärligt perspektiv

  Här följer ett samtal med Ylva Gislén som gjort flera nedslag i vår process med Korrebäckens specialförskola men också hann ta del den sceniska produktionen under premiärhelgen, innan coronautbrottet blev kännbart i Sverige. Ylva Gislén är skribent och översättare, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella […]

 • I samtal med Helena Dahlberg om sinnena och språket utifrån Maurice Merleau-Pontys tänkande

  I samtal med Helena Dahlberg om sinnena och språket utifrån Maurice Merleau-Pontys tänkande

  Då våra seminarier inom projektet Jag är rum, Jag är tid är inställda under denna vår, publicerar vi nu telefonmöten med de forskare som medverkar med olika filosofiska/teoretiska perspektiv inom projektets processer. Först ut är Helena Dahlberg, idéhistoriker och filosof, verksam vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet.  Ellen: Kan du använda dig […]

 • Bildminnen från premiärhelgen

  Bildminnen från premiärhelgen

  Vi tackar varmast alla besökare under premiärhelgen för alla fina möten!! Foto: Marta Cicionesi och Chiara Pellizzer

 • Korrebäcken #11 Barnen som provbesökare i ett framväxande universum

  Korrebäcken #11 Barnen som provbesökare i ett framväxande universum

  För första gången träffar vi barnen från Korrebäcken hos oss! Utifrån alla våra möten med barnen under hösten arbetar vi nu på ett förlopp som ska kunna nå många barn och vuxna. Vi är mitt uppe i produktionsprocessen. Mycket är kvar att göra så vi möter barnen med en skiss i en slags strukturerad improvisation. […]

 • Bygga rum för utforskande

  Bygga rum för utforskande

  Tillverkningsprocessen av scenografin till scenrummet är i full gång inför premiär lördagen 29 februari på Karavans annexscen i Malmö! Utifrån processen med barnen på Korrebäcken har projektets scenograf Marta Cicionesi gjort en modell över det rum som nu håller på att ta form. Marta tillverkar delar av scenografin på Holma Smedja och i sin ateljé […]

 • Människan som rörelse

  Människan som rörelse

  Att förstå sig själv utifrån en rörelse. Vi skapas ur denna rörelse. Vi är en rörelse. Världen är också del av den rörelsen. Vi samtalar med Helena Dahlberg, idéhistoriker och filosof vid Göteborgs universitet som författat boken Vad är kött? : kroppen och människan i Maurice Merleau-Pontys filosofi. På flera plan är detta en text […]

 • Korrebäcken #10 Utvärdering med pedagogerna

  Korrebäcken #10 Utvärdering med pedagogerna

  Lusten att utforska. Att få utforska. Att ta tiden till det. Våra barn, majoriteten hittade verkligen något att uppehålla sig vid. Och vår dörr var så nära så under processen ställde de sig gärna där och pekade och ville in igen. Just att de fick utforska det de ville och kände. Det kändes som om […]

 • GULDKORN

  GULDKORN

  Vårt tidigare projekt …när vi lyser för varandra… utses av Arvsfonden till ett av 2019 års Guldkorn. På bilden syns Dana Lötberg och Najlaa Sad Aldeen som tog emot priset i Stockholm. Juryns motivering: Projektet har tillsammans med målgruppen, barn och unga som använder teckenspråk, undersökt och utvecklat vad teckenspråk är och kan vara i […]

 • Korrebäcken #9 Där är jag!

  Korrebäcken #9 Där är jag!

  Vi vill gärna fortsätta arbeta med projektionerna. Vi såg verkligen hur vissa av barnen fångades i dem, när de såg sig själva och när de såg ljuset. Det är inte alltid vi vet vad som fångade dem. Men det var någonting. Ett barn var ganska rädd först. Sen när barnet såg sig själv i projektionen… […]

 • Korrebäcken #8 Mellan tyngd och lätthet

  Korrebäcken #8 Mellan tyngd och lätthet

  Strilandet av sand. Ritandet med sand. Tyngden av sandpåsar mot kroppen. Att med sin kropp sätta påsarna med sand i rörelse, få dem att byta riktning eller stanna upp. Att mäta kroppens styrka genom att dra den långa och tunga sandmasken. Att mötas i ett hav av papper. Att gömma sig i pappret. Att vila […]

 • Korrebäcken #7 I rörelse med färger

  Korrebäcken #7 I rörelse med färger

  Att röras av det rödas skiftningar mot ljuset. Eller att röra sig med det blå. I rummet med färgerna framträder betydelsen av att uppmärksamma de mindre skiftningarnas rörelse – rumsliga förutsättningar att delta genom kroppens varseblivande verksamhet. Möjligheter att vara i och följa färgerna och ljuset. Rummet med färgerna är i förhållande till flera av […]

 • Korrebäcken #6 Med ljuden i rörelsen

  Korrebäcken #6 Med ljuden i rörelsen

  Knackningar, klinganden, skrapanden, ekon. Ljud som rullar fram tillsammans med kroppen. Ljud som skapar rymd runt om i sin resonans. Auditiva återkopplingar och förstärkningar av kroppens rörelse i och mot rummet. Vi hämtar barnen genom att uppmärksamma de ljud som våra kroppar själva kan generera i form av klappar, andetag, hummanden. Vi prövar att spela […]

 • Barnrätt i scenkonsten

  Barnrätt i scenkonsten

  I veckan fick vi möjligheten att medverka på Barnkulturenhetens och Förskoleförvaltningens inspirationsdag för förskolans kulturombud i Malmö. Temat för dagen var barnrätt i scenkonsten. De frågor som berördes handlade just om delaktighet och inflytande. Utifrån projektet Jag är tid, jag är rum och temat för dagen, höll vi workshops för två grupper om vardera 30 […]

 • Korrebäcken #5 Vatten!!

  Korrebäcken #5 Vatten!!

  Vatten som droppar, rinner, bubblar! Varmt vatten. Kallt vatten. Is! Aldrig har barnen varit så fokuserade i rummet som denna stund i undersökandet av vattenlandskapet. En förundran över mötet med vattnet och prövanden av de sensationer som vattnet i dess olika former och rörelser har att ge. Vatten som ett material som kroppen känner. Eller, […]

 • Det nära i förbindelse med hela universum

  Det nära i förbindelse med hela universum

  …man kan säga att vi är världen som tänker sig själv, eller att världen är hjärtat av vårt kött. Så fort ett förhållande mellan kroppen-världen etablerats förgrenar de sig, och det finns korrespondens mellan dess insida och min utsida, mellan min insida och dess utsida. Den senaste veckan har vi inte varit på Korrebäcken. Istället […]

 • Korrebäcken #4 Ris som känns, hörs och syns

  Korrebäcken #4 Ris som känns, hörs och syns

  Åter hämtar vi barnen på deras avdelningar. Ljudet av rinnande ris i platsrör klädda med röd sammet. Rören har en egen rundning i sin form och vill något eget i sin rörelse. Risinstrumenten behöver därför följsamhet i vår rörelse för att de ska ge ifrån sig ljud, för att riset ska vilja rinna. Barnen vill […]

 • Ris. UV. Kontaktmikrofon.

  Ris. UV. Kontaktmikrofon.

  Auditiv förstärkning av risets rörelse och rytm. Spår och mönster av händernas kontakt med riset och riset mot ytan. Visuella mångfaldiganden genom speglar. UV-ljus. Vi söker samspelet mellan olika sinnesintryck. Det rum vi nu förbereder är något helt annat än tidigare. Vi förflyttar oss in på en yta av ca 18 kvadratmeter. Ett tvättrum som […]

 • Korrebäcken #3 Att göra ljuset kännbart och mäta reflektioners tyngd

  Korrebäcken #3 Att göra ljuset kännbart och mäta reflektioners tyngd

  Trummande mot lampans filter. Ljusskiftningar genom fingrarnas mönster då de hindrar ljuset, belysta underifrån. Kroppen liggande mot spegelgolvet och fingertoppars pickande mot ytan i utforskandet av den egna spegelbilden. Pannan i direkt kontakt med spegelns 45-gradiga vinkel. Att luta sig mot sig själv, öga mot öga. Rummets olika ljuspunkter drar till sig barnens uppmärksamhet. Men […]

 • Kroppar. Ljus. Speglar.

  Kroppar. Ljus. Speglar.

  Vem har inte fascinerats av sin egen skugga? Eller förtrollats av den egna spegelbildens sällskap? Visuella ekon av att existera. Kanske de tydligaste bevisen på kroppens varande här och nu och delaktighet i världen? I våra förberedelser inför nästa möte med barnen på Korrebäcken försöker vi renodla ljuset på kroppen men också söka taktila element […]

 • Korrebäcken #2 Med tyg som låter kroppens former och utsträckning framträda

  Korrebäcken #2 Med tyg som låter kroppens former och utsträckning framträda

  Kroppen som mittpunkt omgiven av vågor av lätt fiberduk. Händer som känner tygets lätta tyngd mot huden samtidigt som handens former i rörelse kan ses under tygets transparens, mot tygets yta. Barnen låter tyget beröra kinder och ansikte och drar tyget över huvudet. De yngsta barnen upptäcker även tygets berörande av ansiktet med tungan. Som […]

 • Tyg. Ljus. Fläkt.

  Tyg. Ljus. Fläkt.

  Tyg. Ett material som kroppen känner. Som kroppen är van att omslutas av. Röra sig tillsammans med. Ett material som andas. Som kan hängas på kroppen, lager på lager. Ibland kan ses igenom. Ibland helt täcka. Dämpa. Skärma av. Ett tyst material. Eller kanske något helt annat? Vi är nyfikna på barnens möte med tyger, […]

 • Korrebäcken #1 Med papper som förstärkare av kroppens rörelse och rymd

  Korrebäcken #1 Med papper som förstärkare av kroppens rörelse och rymd

  Ett barn sitter på ett stort papper mitt på golvet. Hon rör sig med hela kroppen mot pappret som resonerar kroppens rörelse genom papprets motstånd; dess tjocklek och stora yta i förhållande till kroppen. Upplevelsen av rörelsen tycks förstärkas av papprets ljud av att sättas i rörelse. Ljud och rörelse går i varandra. Barnets ansikte […]

 • Papper. Hud. Ljus.

  Papper. Hud. Ljus.

  Papper. Vitt ritpapper. Silkespapper. Dukpapper. Bakplåtspapper. Lumppapper. Målarpapp. Mjölkpapp. Mycket papper. Olika slags papper. Papper mot huden. Papper och ljus. Pappersljud. Vilket liv kan komma ur dessa vita stora, små ytor, former, rivna, klippta, räfflade kanter? Vilka ljudliga kvalitéer har de olika papperstyperna? Hur kan pappret knölas, formas, rullas, vikas för att samtidigt också forma […]

 • Kroppen och världen

  Kroppen och världen

  Den levda kroppen. Upplevelsen av kroppen. Kroppen som vår öppning mot världen. Nu är vi i gång med projektet Jag är tid, jag är rum. Denna vecka har vi riktat vårt fokus mot den kommande arbetsprocessen med barnen på Korrebäckens specialförskola i Malmö. Där kommer vi under hela hösten att skapa ett rum i förändring […]

 • Nytt projekt: Jag är tid, jag är rum

  Nytt projekt: Jag är tid, jag är rum

  Jag är tid, jag är rum – ALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet, är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande, som Kollaborativet påbörjar i september. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten […]

 • Varmt TACK!

  Varmt TACK!

 • Emilia informerar om det avslutande seminariet 8 maj

  Emilia informerar om det avslutande seminariet 8 maj

 • Emilia informerar om ”Det som rör oss” på Malmö museer 7 maj – 9 juni

  Emilia informerar om ”Det som rör oss” på Malmö museer 7 maj – 9 juni

   

 • Emilia informerar om turnén till Unga Klara

  Emilia informerar om turnén till Unga Klara

 • Förberedelser och reflektioner

  Förberedelser och reflektioner

  Just nu pågår flera parallella arbeten inom projektet inför den kommande turnén med ”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum” till Unga Klara i Stockholm och därefter till Malmö museer samt inför projektets avslutande seminarium. Här nedan finns mer information om och biljettbokning till vårt gästspel på Unga Klara 17-24 april. […]

 • Mo Gård #3 Teckenpoesi och visioner om framtiden

  Mo Gård #3 Teckenpoesi och visioner om framtiden

  Vårt tredje möte med deltagarna på Mo Gård blev lika rikt som vid de tidigare tillfällena. Denna gång fylldes rummet av mycket glädje uttryckt både genom skratt och tårar. Att leka med tecken och att berätta med inspiration från former av teckenspråkspoesi, blev vårt fokus för dagen, tillsammans med deltagarnas drömmar och tankar om framtiden […]

 • Mo Gård #2 Filmade berättelser och idéer för framtiden

  Mo Gård #2 Filmade berättelser och idéer för framtiden

  I torsdags hade vi vårt andra möte med deltagarna på Mo Gård. Efter första mötet och de oerhört rika och angelägna livsberättelser som deltagarna delade med sig av, var vår målsättning inför denna träff att skapa bästa förutsättningar för att kunna dokumentera berättelserna. Dana och Isac satte ljus och förberedde tyger, skärmar samt mätte ut […]

 • Mo Gård #1 Livsberättelser

  Mo Gård #1 Livsberättelser

  Igår inledde vi vårt samarbete med teckenspråkiga deltagare och deras lärare på Mo Gård Folkhögskola i Åkarp. Vårt möte började med att alla tecknande sitt namn och persontecken. Därefter berättade vi om projektets syfte och bakgrund samt varför vi gärna vill samarbeta med just dem. Vi visade också några bilder och filmklipp för att förmedla […]

 • Performativa berättelser – I mötet mellan kroppar och andra aktörer

  Performativa berättelser – I mötet mellan kroppar och andra aktörer

  I processen på Uroxen har vi tidigare uppmärksammat barnens utforskande dialog med rummets och materialens aktörskap. Detta fokuserade samspel har vi försökt beskriva med hjälp av begreppet affekt (Olsson 2014:169, utifrån Deleuze) tolkat som ett slags tillstånd av kroppslig/sinnlig närvaro och upplevelser av kroppens fulla kapacitet i dialog med omvärlden. Genom rummets olika iscensättningar tycks […]

 • Några tankar om närvaro och olika aktörer….

  Några tankar om närvaro och olika aktörer….

  Vi är på Uroxens förskola. I mötet med de iscensatta rummen tycker vi oss se en upptagenhet hos barnen. Ett fokuserat utforskande. Barnen organiserar sina kroppar utifrån materialens linjer i rummet såväl som i förhållande till varandra. Deras kroppar resonerar i kontakten med materialen och materialen svarar tillbaka. Utforskandet av rummet sker ibland tillsammans flera […]

 • Vi sätter den kreativa processen i rullning.

  Vi sätter den kreativa processen i rullning.

  Alla är nu samlade och den kreativa processen i projektet …när vi lyser för varandra… har satts i rullning. Den ska rullas fram och vecklas ut i en lokal på Underverket på Hasselgatan 8 i Malmö. Vi bekantar oss med lokalen, flyttar in lite möblemang, köper kaffe och försöker förstå och sätta ord på var vi […]

 • Uppstart för …när vi lyser för varandra…

  Uppstart för …när vi lyser för varandra…

  Nu kan vi äntligen sätta igång med projektet …när vi lyser för varandra…! …när vi lyser för varandra… är ett undersökande projekt som tar utgångspunkt i svenskt teckenspråk. Vi undersöker detta sceniskt genom koreografiska och scenpoetiska perspektiv. Språkets karaktäristiska drag och visuella struktur med handformer, rörelser och riktningar i relation till kroppen och rummet, ögonkontakt och […]

 • …när vi lyser för varandra…

  …när vi lyser för varandra…

  Idag fick vi besked om att Kultur Skåne beviljar stöd till … när vi lyser för varandra..! Vi är fantastiskt glada!!

 • RESAN med efterföljande workshop på KARAVAN

  RESAN med efterföljande workshop på KARAVAN

  Lördagen 7 mars blir det ännu en chans att uppleva RESAN. Föreställningen följs av en workshop där barnen får pröva på att laborera med ljus och ljud för att bygga upp olika scenbilder. Plats: Karavan, Bokgatan 18, Malmö. Tid: 13.30 och 16.00. VÄLKOMNA!  

 • Skapande skola

  Skapande skola

  Idag medverkar Kollaborativet på Skapande skola – inspirationsdagen på Moriskan i Malmö. Vi visar en sekvens från RESAN samt visar bilder från efterföljande workshop där barnen själva får laborera med ljus, ljud, objekt och rörelse.

 • …när vi lyser för varandra…

  …när vi lyser för varandra…

  Vi är glada att berätta att vi blivit beviljade stöd från Malmö Kulturstöd, Crafoordska Stiftelsen och Lunds kommun för nästkommande projekt …när vi lyser för varandra…

 • RESAN på Kultur för Barn och Unga

  RESAN på Kultur för Barn och Unga

  Nu är det dags för RESAN igen! 4, 5 och 8 december spelas RESAN för F-klass på Kultur för Barn och Unga i Mazettihuset i Malmö.

 • RESAN på Vattenhallen i Lund

  RESAN på Vattenhallen i Lund

  Lördag 11 oktober kl 13 och 15 spelas RESAN på Vattenhallen i Lund. Välkomna!   Mer info:   http://www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/show-och-forestallning/resan/  

 • Kollaborativet på Scenkonstfrukost

  Kollaborativet på Scenkonstfrukost

  22 augusti är Kollaborativet inbjudna att medverka på Teatercentrums Scenkonstfrukost. Plats: Bergsgatan 29 (Resurscentrum i Mazettihuset). Tid: 8.30 – 9.30. Anmälan till anneli.sandell@teatercentrum.se Välkomna!

 • RESAN på turné

  RESAN på turné

  12 juli gästspelar RESAN på Alma Löv Museum i Östra Ämtervik, som öppnat på nytt i sommar. 19 juli gästspelar vi i Karlshamn. VÄLKOMNA!

 • Expedition: Frihet på Feminist Festival 2014

  Expedition: Frihet på Feminist Festival 2014

  14 juni medverkar Kollaborativet på Feminist Festival 2014 i Folkets Park i samband med Nordiskt Forum Malmö. En ytterligare utgåva av Expedition: Frihet – genom hela parken. Start ca 12.30. Hela programmet arrangerat av LadyFest Malmö kan läsas här: http://www.ladyfest.se/malmo/2014/05/14/ladyfest-malmos-levande-park/  

 • Kollaborativet i Dome of Visions

  Kollaborativet i Dome of Visions

  19 maj medverkar Kollaborativet med en ny utgåva av Expedition: Frihet i Symmphonny Parallel Action i Dome of Visions i Köpenhamn. Välkomna! Läs gärna mer om eventet: http://domeofvisions.dk/event/theatre-pedagogy-more/

 • RESAN på Teaterns Dag

  RESAN på Teaterns Dag

  RESAN spelas nästa gång på Teaterns Dag 29 mars.   Plats: Dans Centrum Syd, i Mazettihuset, Bergsgatan 29, Malmö.   Tid: 12.00   Entré: Teaterns Dag-knapp 50 kr.   Nedan finns en länk till Skånskans recension av RESAN:   http://www.skanskan.se/article/20140316/NOJE/140319517/-/en-poetisk-resa-i-fantasin   VARMT VÄLKOMNA!