Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Sedan i höstas har vi haft en mycket intensiv period av turnéverksamhet med våra två produktioner Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa och Spiralens mitt samt de två mindre formaten Nära dig och Vintergatan och Lilla Spiralen. Spelperioderna fortsätter hela 2022. Nedan finns ett urval av bilder från olika tillfällen med   Read More …

Mycket händer denna höst! Se gärna vårt kalendarium under fliken AKTUELLT. Just nu förbereder vi oss för seminarium….. Rummet och tiden vi d e l a rOm rum som talar till våra sinnen.Om stunder som sträcker sig mot icke-vetandets horisonter.Om förhållningssätt som söker omfamna varje mötes unicitet.Med utgångspunkt i projektet Jag är tid, jag är   Read More …

I slutet av maj hade vi en utvärdering med Ylva Brännström som varit vår kontaktperson i samarbetet med Malmö Konsthall samt Antje och Patricia, två andra medarbetare från Konsthallens personalgrupp.  Vi har alla en övergripande upplevelse av att samarbetet har fungerat väldigt bra. Detta trots den osäkerhet och de förändringar vi varit tvungna att förhålla   Read More …

Det är utvärderingarna och reflektionernas tid… Här följer ett sammanfattande utdrag från vårt utvärderande samtal med pedagogerna på Mellanhedsskolans grundsärskola.  Flera nivåer av samarbetsprocessen berörs i samtalet; den interaktiva formen där kroppen och sinnenas kommunikation med rummet i mötet med olika material såväl som öppenheten för vad som kan hända utifrån elevernas initiativ, processens struktur   Read More …

Vi sänder direkt från Malmö Konsthall 7 april kl. 15 – 17.30. Här är länkar till seminariet: Vår intention med seminariet är att belysa betydelsen av konstnärliga processer som möjlighet till möten, erfarenhetsutbyten, perspektivförskjutningar och inte minst förundran.  Seminariet riktar sig till kulturaktörer, pedagoger, politiker såväl som till en intresserad allmänhet. Program Moderator: Ylva Gislén   Read More …

Vårt inspirationsmaterial till Spiralens mitt kommer nu i papperstryck och som digital version. Intentionen med detta detta material är att tillgängliggöra det filosofiska tankegods som projektet Jag är tid jag är rum utgår ifrån, synliggöra samarbetsprocessen med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola samt inspirera andra till utforskande och uppmärksammande av allt vi kan uttrycka med vår kropp   Read More …

Under flera veckors tid har vi arbetat med scenrummet till vår kommande produktion Spiralens mitt. Vi har byggt, sytt, prövat och justerat i Karavans produktionsstudio ”Halvan”. Men scenografin har till stor del tillverkats i Marta Cicionesis ateljé i Ravlunda. Dessutom har Chiara Pellizzer skapat en betydande del av rummet från Italien. Vi har kommunicerat via   Read More …

Här följer ett samtal med Ylva Gislén som gjort flera nedslag i projektet Jag är tid, jag är rum, nu senast i samarbetsprocessen med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola. Ylva Gislén är verksam som skribent och översättare. Hon disputerade med avhandlingen Rum för handling: Kollaborativt berättande i digitala medier (2003) och var tidigare föreståndare   Read More …

Tidsliga och rumsliga beröringar. Varje rörelses fortsättning liksom varje perceptions fortsättning ur något, mot något.   För att uppmärksamma hur världen inom Maurice Merleau-Ponyts filosofiska universum inte bara hänger samman med varje annan del rumsligt, utan hur det också finns en tidslig dimension av sammanhängande, väljer Helena Dahlberg (2013) följande citat: Eftersom vart enda ett   Read More …

Ett sinnesorgan som ett öga eller en hand är redan ett språk eftersom det fyller funktionen av att vara en fråga och/eller ett svar. Det som Merleau-Ponty här kallar fråga är en rörelse, och svaret är en perception, som för Merleau-Ponty utgör ett svar på rörelsen. Kroppen är med andra ord placerad i en situation   Read More …

Ytor, linjer och punkter som rör sig, vibrerar och låter. Rörelse som skapar ljud och ljud som skapar rörelse. Ljud och vibrationer mot kroppens ytor såväl som i resonans mot det gemensamma ljudrummet. Ljudens rörelse mellan oss. Vid detta tillfälle har vi valt att fokusera auditiva uttryck i mötet med eleverna. Det rum vi förberett   Read More …

Varmt mot kallt, vasst mot runt, hårt mot mjukt, tungt mot lätt. Skarpa ljud mot svagare släpande ljudlandskap. Kontraster utifrån taktila såväl som auditiva kvalitéer står i fokus i urvalet av material inför vårt tredje möte med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola. Ull, stenar och ekollon i varierande kvantiteter av ytor, former, tyngder, temperaturer och antal.    Read More …

Parallellt med vår process med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola arbetar vi med olika rumsliga idéer inför den kommande produktionen Jag är tid, jag är rum – SPIRALENS MITT med premiär på Konsthallen i Malmö. I denna process har vi bjudit My Lambertsen, verksam under artistnamnet SLØR, från Danmark. @sloer_visual_performance My visar oss olika set-ups för live-projektioner   Read More …

Spiralens form och rörelse. Närheten till kroppen och naturens vridningar. Spiralen som likt kroppen bär en öppning i sin rörelse. Spiralens möjligheter att länka samman liksom förmåga att förtydliga rörelsen emellan i dess elasticitet och motstånd. Rörelsens som svar tillbaka i dialogen med kroppen. Spiralens egen vilja i rörelsen, kanske att jämföra med kroppen och   Read More …

Med den kommande sceniska produktionen i åtanke, som i nuläget har fått namnet SPIRALENS MITT, har vi en idé om ett omslutande rum där alla ytor, linjer och punkter skulle kunna liknas vid ett instrument med taktila, visuella och auditiva öppningar att utforska och gå i dialog med. Vi tänker oss att alla som närvarar   Read More …

Vi inleder nu vår andra längre samarbetsprocess inom projektet Jag är tid, jag är rum. Denna gång med Mellanhedsskolan grundsärskola i Malmö. Liksom tidigare ska denna process leda fram till skapandet av en sceniskt produktion som kan nå många barn och unga med funktionsvariationer, samtidigt som den ska kunna bidra till att utveckla skolan som   Read More …

”Magiskt. Läskigt. Skönt. Vackert. Roligt.” Med de orden beskriver några av barnen upplevelsen Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa. Längre ner i detta inlägg har vi samlat lite av den skrivna respons som vi fått i samband med föreställningen, från pedagoger i förskola och särskoleverksamheter. Samtidigt vill vi påminna om det   Read More …

Att dela tid och rum med Corona  I coronans pågående är vårt första projektår av Jag är tid, jag är rum nu i avslutande. Solens ljus, varmare luft, himlens blå och markens gröna omsluter oss i en stundande högsommar – årets tider har sin gång trots pandemins ingripande i våra medvetanden och göranden.  Så var vi   Read More …

Här följer ett samtal med Liselott Olsson, lektor i pedagogik vid Södertörns högskola. Liselott besökte oss vid ett tillfälle i vår samarbetsprocess med Korrebäckens specialförskola inom projektet Jag är tid, jag är rum. Hon har också givit oss flera värdefulla tips på källor inom projektet. Hennes bok Rörelse och experimenterande i små barns lärande :   Read More …

Jag är tid, jag är rum – Nära dig och Vintergatan. En upplevelse för bara en eller två besökare. Ljus, skuggor, speglingar, mjukt, hårt, skrovligt och kroppens klanger. Alla åldrar. Alla variationer av kroppar. 12 min. Men kanske ett minne som varar… I dessa coronatider har vi fått möjligheten att arbeta fram ett litet format   Read More …

Nu är vårt inspirationsmaterial till föreställningen Jag är tid, jag är rum – en sinnlig upptäcktsresa färdigt. Det bygger på vår samarbetsprocess med barnen på Korrebäckens förskola. Vi hoppas att bilder och texter ska kunna väcka nya idéer och prövanden. Inspirationshäfte och affisch med frågekarta är tänkta att delas ut till alla som tar del   Read More …

Här följer ett samtal med Ylva Gislén som gjort flera nedslag i vår process med Korrebäckens specialförskola men också hann ta del den sceniska produktionen under premiärhelgen, innan coronautbrottet blev kännbart i Sverige. Ylva Gislén är skribent och översättare, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella   Read More …

Categories: Uncategorized

Då våra seminarier inom projektet Jag är rum, Jag är tid är inställda under denna vår, publicerar vi nu telefonmöten med de forskare som medverkar med olika filosofiska/teoretiska perspektiv inom projektets processer. Först ut är Helena Dahlberg, idéhistoriker och filosof, verksam vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet.  Ellen: Kan du använda dig   Read More …

Categories: Uncategorized

Vi tackar varmast alla besökare under premiärhelgen för alla fina möten!! Foto: Marta Cicionesi och Chiara Pellizzer

Categories: Uncategorized

För första gången träffar vi barnen från Korrebäcken hos oss! Utifrån alla våra möten med barnen under hösten arbetar vi nu på ett förlopp som ska kunna nå många barn och vuxna. Vi är mitt uppe i produktionsprocessen. Mycket är kvar att göra så vi möter barnen med en skiss i en slags strukturerad improvisation.   Read More …

Categories: Uncategorized

Tillverkningsprocessen av scenografin till scenrummet är i full gång inför premiär lördagen 29 februari på Karavans annexscen i Malmö! Utifrån processen med barnen på Korrebäcken har projektets scenograf Marta Cicionesi gjort en modell över det rum som nu håller på att ta form. Marta tillverkar delar av scenografin på Holma Smedja och i sin ateljé   Read More …

Categories: Uncategorized

Att förstå sig själv utifrån en rörelse. Vi skapas ur denna rörelse. Vi är en rörelse. Världen är också del av den rörelsen. Vi samtalar med Helena Dahlberg, idéhistoriker och filosof vid Göteborgs universitet som författat boken Vad är kött? : kroppen och människan i Maurice Merleau-Pontys filosofi. På flera plan är detta en text   Read More …

Categories: Uncategorized

Lusten att utforska. Att få utforska. Att ta tiden till det. Våra barn, majoriteten hittade verkligen något att uppehålla sig vid. Och vår dörr var så nära så under processen ställde de sig gärna där och pekade och ville in igen. Just att de fick utforska det de ville och kände. Det kändes som om   Read More …

Categories: Uncategorized

Vårt tidigare projekt …när vi lyser för varandra… utses av Arvsfonden till ett av 2019 års Guldkorn. På bilden syns Dana Lötberg och Najlaa Sad Aldeen som tog emot priset i Stockholm. Juryns motivering: Projektet har tillsammans med målgruppen, barn och unga som använder teckenspråk, undersökt och utvecklat vad teckenspråk är och kan vara i   Read More …

Vi vill gärna fortsätta arbeta med projektionerna. Vi såg verkligen hur vissa av barnen fångades i dem, när de såg sig själva och när de såg ljuset. Det är inte alltid vi vet vad som fångade dem. Men det var någonting. Ett barn var ganska rädd först. Sen när barnet såg sig själv i projektionen…   Read More …

Strilandet av sand. Ritandet med sand. Tyngden av sandpåsar mot kroppen. Att med sin kropp sätta påsarna med sand i rörelse, få dem att byta riktning eller stanna upp. Att mäta kroppens styrka genom att dra den långa och tunga sandmasken. Att mötas i ett hav av papper. Att gömma sig i pappret. Att vila   Read More …

Att röras av det rödas skiftningar mot ljuset. Eller att röra sig med det blå. I rummet med färgerna framträder betydelsen av att uppmärksamma de mindre skiftningarnas rörelse – rumsliga förutsättningar att delta genom kroppens varseblivande verksamhet. Möjligheter att vara i och följa färgerna och ljuset. Rummet med färgerna är i förhållande till flera av   Read More …

Knackningar, klinganden, skrapanden, ekon. Ljud som rullar fram tillsammans med kroppen. Ljud som skapar rymd runt om i sin resonans. Auditiva återkopplingar och förstärkningar av kroppens rörelse i och mot rummet. Vi hämtar barnen genom att uppmärksamma de ljud som våra kroppar själva kan generera i form av klappar, andetag, hummanden. Vi prövar att spela   Read More …

Categories: Uncategorized

I veckan fick vi möjligheten att medverka på Barnkulturenhetens och Förskoleförvaltningens inspirationsdag för förskolans kulturombud i Malmö. Temat för dagen var barnrätt i scenkonsten. De frågor som berördes handlade just om delaktighet och inflytande. Utifrån projektet Jag är tid, jag är rum och temat för dagen, höll vi workshops för två grupper om vardera 30   Read More …

Categories: Uncategorized

Vatten som droppar, rinner, bubblar! Varmt vatten. Kallt vatten. Is! Aldrig har barnen varit så fokuserade i rummet som denna stund i undersökandet av vattenlandskapet. En förundran över mötet med vattnet och prövanden av de sensationer som vattnet i dess olika former och rörelser har att ge. Vatten som ett material som kroppen känner. Eller,   Read More …

Categories: Uncategorized

…man kan säga att vi är världen som tänker sig själv, eller att världen är hjärtat av vårt kött. Så fort ett förhållande mellan kroppen-världen etablerats förgrenar de sig, och det finns korrespondens mellan dess insida och min utsida, mellan min insida och dess utsida. Den senaste veckan har vi inte varit på Korrebäcken. Istället   Read More …

Categories: Uncategorized

Åter hämtar vi barnen på deras avdelningar. Ljudet av rinnande ris i platsrör klädda med röd sammet. Rören har en egen rundning i sin form och vill något eget i sin rörelse. Risinstrumenten behöver därför följsamhet i vår rörelse för att de ska ge ifrån sig ljud, för att riset ska vilja rinna. Barnen vill   Read More …

Categories: Uncategorized

Auditiv förstärkning av risets rörelse och rytm. Spår och mönster av händernas kontakt med riset och riset mot ytan. Visuella mångfaldiganden genom speglar. UV-ljus. Vi söker samspelet mellan olika sinnesintryck. Det rum vi nu förbereder är något helt annat än tidigare. Vi förflyttar oss in på en yta av ca 18 kvadratmeter. Ett tvättrum som   Read More …

Categories: Uncategorized

Trummande mot lampans filter. Ljusskiftningar genom fingrarnas mönster då de hindrar ljuset, belysta underifrån. Kroppen liggande mot spegelgolvet och fingertoppars pickande mot ytan i utforskandet av den egna spegelbilden. Pannan i direkt kontakt med spegelns 45-gradiga vinkel. Att luta sig mot sig själv, öga mot öga. Rummets olika ljuspunkter drar till sig barnens uppmärksamhet. Men   Read More …

Categories: Uncategorized

Vem har inte fascinerats av sin egen skugga? Eller förtrollats av den egna spegelbildens sällskap? Visuella ekon av att existera. Kanske de tydligaste bevisen på kroppens varande här och nu och delaktighet i världen? I våra förberedelser inför nästa möte med barnen på Korrebäcken försöker vi renodla ljuset på kroppen men också söka taktila element   Read More …

Categories: Uncategorized

Kroppen som mittpunkt omgiven av vågor av lätt fiberduk. Händer som känner tygets lätta tyngd mot huden samtidigt som handens former i rörelse kan ses under tygets transparens, mot tygets yta. Barnen låter tyget beröra kinder och ansikte och drar tyget över huvudet. De yngsta barnen upptäcker även tygets berörande av ansiktet med tungan. Som   Read More …

Categories: Uncategorized

Tyg. Ett material som kroppen känner. Som kroppen är van att omslutas av. Röra sig tillsammans med. Ett material som andas. Som kan hängas på kroppen, lager på lager. Ibland kan ses igenom. Ibland helt täcka. Dämpa. Skärma av. Ett tyst material. Eller kanske något helt annat? Vi är nyfikna på barnens möte med tyger,   Read More …

Categories: Uncategorized

Ett barn sitter på ett stort papper mitt på golvet. Hon rör sig med hela kroppen mot pappret som resonerar kroppens rörelse genom papprets motstånd; dess tjocklek och stora yta i förhållande till kroppen. Upplevelsen av rörelsen tycks förstärkas av papprets ljud av att sättas i rörelse. Ljud och rörelse går i varandra. Barnets ansikte   Read More …

Categories: Uncategorized

Papper. Vitt ritpapper. Silkespapper. Dukpapper. Bakplåtspapper. Lumppapper. Målarpapp. Mjölkpapp. Mycket papper. Olika slags papper. Papper mot huden. Papper och ljus. Pappersljud. Vilket liv kan komma ur dessa vita stora, små ytor, former, rivna, klippta, räfflade kanter? Vilka ljudliga kvalitéer har de olika papperstyperna? Hur kan pappret knölas, formas, rullas, vikas för att samtidigt också forma   Read More …

Categories: Uncategorized

Den levda kroppen. Upplevelsen av kroppen. Kroppen som vår öppning mot världen. Nu är vi i gång med projektet Jag är tid, jag är rum. Denna vecka har vi riktat vårt fokus mot den kommande arbetsprocessen med barnen på Korrebäckens specialförskola i Malmö. Där kommer vi under hela hösten att skapa ett rum i förändring   Read More …

Jag är tid, jag är rum – ALLA barns delaktighet genom konst och sinnlighet, är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt med utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande, som Kollaborativet påbörjar i september. Projektet läggs upp i nära samarbete med barn med funktionsvariation och deras pedagoger inom specialförskola och särskola. Utifrån dessa samarbeten   Read More …

Categories: Uncategorized
Categories: Uncategorized
Categories: Uncategorized

 

Categories: Uncategorized
Categories: Uncategorized