Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Det har gått ett tag sedan senaste inlägget här på bloggen. Vi har helt enkelt varit väldigt upptagna med att göra, vilket inte har lämnat så mycket tid över till att reflektera. I slutet av augusti inledde vi det tredje året inom vårt Arvsfondsprojekt ”…när vi lyser för varandra…” med att sätta igång produktionen av   Read More …

Categories: Uncategorized

I torsdags åkte vi tillbaka till Mo Gård för att höra hur deltagarna har upplevt vårt samarbete och för att visa lite av det filmmaterial som vi vill använda i det performativa laboratoriet. Vi ville också få ett slutgiltigt svar på vilka som kunde tänka sig att deras filmade berättelser får användas. En journalist från Dövtidningen   Read More …

Förra lördagen avslutade vi vår serie workshops i samarbete med DHB Södra. Vi var återigen på Teaterhuset Bastionens scen och de allra flesta av de ca. 15 barnen som kom denna gång hade varit med vid ett eller flera tillfällen innan.  Några av dem arbetade vi tillsammans med redan på Motettens förskola alldeles i början av projektet   Read More …

Lördagen den 29:e april bjöd vi in till vårt näst sista samarbete med DHB Södra, i serien av lördagsworkshops som har varit en del av DHB Södras aktiviteter för familjer med teckenspråkiga barn och  tillfällen för oss att samla in material och pröva idéer inför vår produktion av ett s.k. performativt laboratorium. Vid detta tillfälle   Read More …

Fjärde och sista workshopen på Danscentrum Syd var en utveckling av vårt sinnliga undersökande av vibrationer utifrån frågeställningarna: Hur känns ljud? Hur ser ljud ut? Fokuset drog vidare åt vibrationer som rörelser, vibrationers färd mellan en avsändare och en mottagare – vibrationer som kommunikation. Vi var nyfikna på det som händer mellan olika punkter –   Read More …

Vårt tredje möte med deltagarna på Mo Gård blev lika rikt som vid de tidigare tillfällena. Denna gång fylldes rummet av mycket glädje uttryckt både genom skratt och tårar. Att leka med tecken och att berätta med inspiration från former av teckenspråkspoesi, blev vårt fokus för dagen, tillsammans med deltagarnas drömmar och tankar om framtiden   Read More …

Categories: Uncategorized

Tredje lördagen med teckenspråkiga barn och deras anhöriga utforskade vi händernas möte med lera, salt och olika slags sand i samspel med ljus och projektioner. Vi ville titta lite extra på vad som kan uppstå i mötet mellan teckenspråket och dessa material – vad gör materialen och ljuset med teckenspråket och vilka spår kan teckenspråket lämna, vilka former kan det ta   Read More …

I torsdags hade vi vårt andra möte med deltagarna på Mo Gård. Efter första mötet och de oerhört rika och angelägna livsberättelser som deltagarna delade med sig av, var vår målsättning inför denna träff att skapa bästa förutsättningar för att kunna dokumentera berättelserna. Dana och Isac satte ljus och förberedde tyger, skärmar samt mätte ut   Read More …

Categories: Uncategorized

I lördags mötte en ny grupp teckenspråkiga barn och föräldrar upp för att laborera tillsammans med oss. De flesta hade varit med vid första tillfället och några var nya. Denna gång var upplägget lite annorlunda. Vi hade planerat ett gemensamt och lite mer styrt förlopp som förde oss genom tygtunnlar till fyra mörklagda rum, riggade för   Read More …

Igår inledde vi vårt samarbete med teckenspråkiga deltagare och deras lärare på Mo Gård Folkhögskola i Åkarp. Vårt möte började med att alla tecknande sitt namn och persontecken. Därefter berättade vi om projektets syfte och bakgrund samt varför vi gärna vill samarbeta med just dem. Vi visade också några bilder och filmklipp för att förmedla   Read More …

Categories: Uncategorized

I lördags inledde vi en serie träffar med teckenspråkiga barn och deras vuxna anhöriga i samarbete med DHB Södra (förening för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning). Dessa träffar har flera syften; dels att erbjuda en mötesplats genom en gemensam aktivitet för teckenspråkiga familjer och dels att samla in material till det performativa   Read More …

Nu har det gått lite tid sedan vi avslutade arbetet på förskolan Uroxen i Lund och vi har träffat två av förskolelärarna och specialpedagogen för att ta del av deras tankar om vårt samarbete. Vi bad Anette, Yvonne och Christina från Uroxen att beskriva vad vi har gjort tillsammans under den här tiden. Orden som kommer   Read More …

Categories: Uncategorized

Förra veckan avslutade vi vår process på förskolan Uroxen i Lund. Åtta förmiddagar har vi kommit till förskolan, byggt upp nya rumsligheter i deras aktivitetsrum och låtit barnen utforska och skapa berättelser genom den kroppsliga dialogen med rum och material. Vid alla tillfällen har vi dokumenterat vad som sker i rummet med hjälp av film   Read More …

Categories: Uncategorized

Den 17-19 november hölls Mänskliga rättighetsdagarna på Malmö Live och vårt projekt …när vi lyser för varandra… var utvalt av Arvsfonden att delta i ett seminarium om delaktighet. Samtalet kom bl.a. att handla om på vilket sätt de rum vi bygger upp på förskolan Uroxen skapar delaktighet, de vuxnas delaktighet i förhållande till barnens, hur barn   Read More …

I processen på Uroxen har vi tidigare uppmärksammat barnens utforskande dialog med rummets och materialens aktörskap. Detta fokuserade samspel har vi försökt beskriva med hjälp av begreppet affekt (Olsson 2014:169, utifrån Deleuze) tolkat som ett slags tillstånd av kroppslig/sinnlig närvaro och upplevelser av kroppens fulla kapacitet i dialog med omvärlden. Genom rummets olika iscensättningar tycks   Read More …

Den sjunde gången vi besökte Uroxen blev igen ett tillfälle med mera fokus på att utforska med händerna – händernas rörelser och materialens taktilitet i kombination med ögats upplevelse. Barnen kom i tre grupper à ca 8 barn som fick vara i rummet i ca. 30 min var. Vi utgick återigen från kuben som rumslighet och installerade två platser för utforskande i   Read More …

Categories: Uncategorized

Inför det femte besöket på Uroxen var tanken att fortsätta utforskandet av ljud som vibrationer, bl.a. med inspiration från vår döva medarbetare Gabriellas fascination inför vibrationernas värld. Denna gång organiserades rummet utifrån punkter eller ”öar” istället för resårbandens linjer. Vibrationerna skapades på elektronisk väg och mötte olika material så som salt, pingisbollar, vatten och en projicering.   Read More …

Vi är på Uroxens förskola. I mötet med de iscensatta rummen tycker vi oss se en upptagenhet hos barnen. Ett fokuserat utforskande. Barnen organiserar sina kroppar utifrån materialens linjer i rummet såväl som i förhållande till varandra. Deras kroppar resonerar i kontakten med materialen och materialen svarar tillbaka. Utforskandet av rummet sker ibland tillsammans flera   Read More …

Categories: Uncategorized

Vid tredje besöket på Uroxens förskola bjöd vi in barnen och pedagogerna till två nya rumsligheter som blev till poetiska och smått magiska upplevelser i mötet med barnen. I ett rum möttes barnen (i två omgångar med ca. 10 barn/gång) av en ny kub – denna gång klädd i vitt papper och med en sida och taket   Read More …

Categories: Uncategorized

Vid andra besöket på Uroxens förskola arrangerade vi två olika rum som bjöd på väldigt olika möjligheter. En gemensam nämnare var rörelsen – rörelse som i föränderlighet. Vilket är en parallell till, eller att annat sätt att se på, det som i Reggio Emilia inspirerade sammanhang brukar kallas ”öppna material”. ”Vad ska vi göra? Vad går att göra?   Read More …

Efter vårt första besök på Uroxen lämnade vi kvar en bok, en kub, några tyger och fingerlampor för barnen att själva fortsätta och utveckla det dem påbörjade tillsammans med oss. Vi har fått ta del av lite dokumentation.

Categories: Uncategorized

Det händer så mycket i vårt projekt …när vi lyser för varandra…! Förutom att spela föreställningen och visa utställningen håller vi även workshops då och då. En särskild lyckad sådan var på Hörselenheten för barn och unga i Malmö. Barnen fick laborera med ljud som vibrationer i möte med olika material och tyckte att det   Read More …

Categories: Uncategorized

Vår interaktiva utställning på Kulturhuset Mazetti ger en liten inblick i teckenspråk och i vår process med barnen på Motettens förskola. Vi har byggt upp den med stationer där besökarna själva kan utforska och experimentera. I går var teckenspråkiga SFI-studenter och några av Malmös pedagoger på besök. SFI-studenterna var väldigt intresserade av vår teckenspråkshörna, där   Read More …

Nu har vi spelat färdigt för i höst. Vi har spelat föreställningen ”…när vi lyser för varandra…” i Hässleholm på fortbildningsdagar för pedagoger, på Danscentrum, på Stenkrossen i Lund och på Lagret i Malmö och känner oss nöjda och trötta. I dagarna har vi samlat ihop oss och utvärderat vårt arbete. Vi har reflekterat över vårt   Read More …

Vi har filmat en föreställning på Stenkrossen i Lund på begäran av Bibu-juryn. Nästa Bibu-festival är i Helsingborg, maj 2016 och det skulle så klart vara väldigt kul att spela …när vi lyser för varandra… där och då. Här är några klipp:  

Det har varit en hektisk och arbetsam vecka, som det i och för sig brukar vara inför premiärer… Men nu är föreställningen sjösatt och på väg ut i Skåne! I tisdags hade vi den första provpubliken i vår replokal/verkstad på Underverket. Det var hörande 2-3 åringar från en förskola i området. Då var scenografin inte helt   Read More …

Nu är våra research-besök på Motetten över. Nu riktas allt fokus på att färdigställa föreställningen som kommer att visas publikt för första gången på fortbildningsdagen LIVSVIKTIGT den 12/11 i Hässleholms kulturhus. Dagen arrangeras varje år av Unga Musik i Syd och Riksteatern Skåne. I år är temat UTTRYCK – barns rätt att uttrycka sig genom kultur   Read More …

Produktionen av föreställningen är i full gång. De senaste besöken på förskolan Motetten har fått en ny inriktning. Nu filmar vi material som ska användas i föreställningen. I går filmade vi när barnen balanserar på ”den röda tråden”, när de skapar en skog i ett spegelrör och vi testade att filma när barnen gör djurtecken.   Read More …

Handtecken blir till ritade tecken blir till rörelser som blir till ritade tecken som blir till handtecken som blir till … I dag har vi haft en fantastiskt inspirerande dag på förskolan Motetten där barnen utforskade tecken och rörelser i ett energiskt och organiskt flöde! Vi hade ungefär samma upplägg som i tisdags; golvet täcktes   Read More …

Ellen, Elin och Lisbeth hade förberett en workshop med barnen på avdelningen Sälen, som gick ut på att utforska tecken som rörelse och som grafisk form. Rummet förbereddes genom att täcka in golvet med golvpapp och rita en cirkel som barnen balanserade in på. Därefter tecknade Ellen tecknet för Malmö, som är en spiralform. Denna   Read More …

Även avdelningarna Pantern och Tuppen fick prova på att få ”nya händer” i form av omgjorda vantar. Men denna gång var rummet lite annorlunda och det hängde även speglar och förstoringsplattor från taket. Vi testade ett friare utforskande och barnen rörde sig mer och lite vildare.  Pedagogen på Pantern visade deras dokumentation från våra besök   Read More …

Nu har vi gått in vår andra fas på vägen mot föreställningen som har premiär 15 november kl. 10 och 13 på Danscentrum i Kulturhuset Mazetti i Malmö! Den andra fasen innebär att vi börjar producera föreställningen kan man säga. Samtidigt som vi fortsätter att arbeta med barnen på Motetten med att utforska olika material   Read More …

Vårt sjätte besök på Motetten var en liten workshop som handlade om ljud som vibrationer. Barnen fick skapa och uppleva vibrationer i olika material genom känseln och visuellt. I och med vårt sjätte besök avslutade vi det vi har valt att kalla fas 1. Vi tittade igenom vår dokumentation och reflekterade över vad vi upptäckt och   Read More …

En del av pedagogerna på Motetten upplevde att de inte riktigt hann med när de skulle jobba med oss två förmiddagar i veckan, så vi har justerat lite i planerna. Vi besöker fortfarande förskolan tisdagar och torsdagar, men arbetar med en grupp per dag. Det gör också att det inte blir så kort om tid   Read More …

I måndags kom Juli af Klintberg ner från Stockholm för att föreläsa och inspirera oss. Vi fick veta mer om teckenspråket och dövkultur och vi fick chansen att ställa flera av de frågor som väckts under processens gång. Vi fick en introduktion till och se exempel på teckenspråkspoesi. Vi fick också själva prova på att skapa ett   Read More …

Tredje förmiddagen på förskolan Motetten byggde vi upp ett triangelformat rum med hjälp av vita tyger och bjöd in barnen att laborera med ficklampor, speglar och förstoringsglas.       Barnen är väldigt fascinerade av lamporna, särskilt fingerlamporna i olika färger. De är vackra, som smycken eller skatter. Lysande juveler. Med ljus har man också en   Read More …

Igår förvandlade vi förskolan Motettens ”torg” till ett tunnelsystem av olika slags tyg och utrustade barn och personal med ficklampor och färgade lampor att ha på fingrarna. Det blev en myllrande lek och ett utforskande av rumslighet, rörelser, ljus, mörker, skuggor och olika materials möte med elektriskt ljus. Pedagogerna vittnade också om att det hade uppstått en   Read More …

Igår träffade vi barnen på förskolan Motetten i Lindängen för första gången. Vi hade med oss en liten interaktiv upplevelse på  20 minuter – med tyg, ljus och skuggor, genom vilken vi presenterade oss för barnen och pedagogerna, som vi kommer att arbeta med framöver. En del barn är helt döva och teckenspråkiga och andra   Read More …

Vi har börjat experimentera med olika material. Ellen reflekterar: 1. Om vi antar att de teckenspråkiga elementen fokuseras kring händernas rörelser i rummet, munrörelsen, ögon och ögonbryn… … hur kan kroppens möte med materialen: a) förlänga/förstora/utvidga kommunikationen rumsligt? T.ex. med ljus/skuggor, projektioner, reflektioner genom speglar, linjer genom färg. b) fördröja/ge eko d.v.s. utvidga kommunikationen i   Read More …

Nu kan vi äntligen sätta igång med projektet …när vi lyser för varandra…! …när vi lyser för varandra… är ett undersökande projekt som tar utgångspunkt i svenskt teckenspråk. Vi undersöker detta sceniskt genom koreografiska och scenpoetiska perspektiv. Språkets karaktäristiska drag och visuella struktur med handformer, rörelser och riktningar i relation till kroppen och rummet, ögonkontakt och   Read More …

Idag fick vi besked om att Kultur Skåne beviljar stöd till … när vi lyser för varandra..! Vi är fantastiskt glada!!

Lördagen 7 mars blir det ännu en chans att uppleva RESAN. Föreställningen följs av en workshop där barnen får pröva på att laborera med ljus och ljud för att bygga upp olika scenbilder. Plats: Karavan, Bokgatan 18, Malmö. Tid: 13.30 och 16.00. VÄLKOMNA!  

Categories: Uncategorized

Idag medverkar Kollaborativet på Skapande skola – inspirationsdagen på Moriskan i Malmö. Vi visar en sekvens från RESAN samt visar bilder från efterföljande workshop där barnen själva får laborera med ljus, ljud, objekt och rörelse.

Categories: Uncategorized

Vi är glada att berätta att vi blivit beviljade stöd från Malmö Kulturstöd, Crafoordska Stiftelsen och Lunds kommun för nästkommande projekt …när vi lyser för varandra…

Categories: Uncategorized

Nu är det dags för RESAN igen! 4, 5 och 8 december spelas RESAN för F-klass på Kultur för Barn och Unga i Mazettihuset i Malmö.

Categories: Uncategorized

Lördag 11 oktober kl 13 och 15 spelas RESAN på Vattenhallen i Lund. Välkomna!   Mer info:   http://www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/show-och-forestallning/resan/  

Categories: Uncategorized

22 augusti är Kollaborativet inbjudna att medverka på Teatercentrums Scenkonstfrukost. Plats: Bergsgatan 29 (Resurscentrum i Mazettihuset). Tid: 8.30 – 9.30. Anmälan till anneli.sandell@teatercentrum.se Välkomna!

Categories: Uncategorized

12 juli gästspelar RESAN på Alma Löv Museum i Östra Ämtervik, som öppnat på nytt i sommar. 19 juli gästspelar vi i Karlshamn. VÄLKOMNA!

Categories: Uncategorized

14 juni medverkar Kollaborativet på Feminist Festival 2014 i Folkets Park i samband med Nordiskt Forum Malmö. En ytterligare utgåva av Expedition: Frihet – genom hela parken. Start ca 12.30. Hela programmet arrangerat av LadyFest Malmö kan läsas här: http://www.ladyfest.se/malmo/2014/05/14/ladyfest-malmos-levande-park/  

Categories: Uncategorized

19 maj medverkar Kollaborativet med en ny utgåva av Expedition: Frihet i Symmphonny Parallel Action i Dome of Visions i Köpenhamn. Välkomna! Läs gärna mer om eventet: http://domeofvisions.dk/event/theatre-pedagogy-more/

Categories: Uncategorized