”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum”

Det har gått ett tag sedan senaste inlägget här på bloggen. Vi har helt enkelt varit väldigt upptagna med att göra, vilket inte har lämnat så mycket tid över till att reflektera.

I slutet av augusti inledde vi det tredje året inom vårt Arvsfondsprojekt ”…när vi lyser för varandra…” med att sätta igång produktionen av ”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum”. En produktion som baserar sig på alla de deltagarprocesser vi drev året innan tillsammmans med specialavdelningarna på förskolan Uroxen i Lund, teckenspråkiga familjer inom intresseorganisationen DHB Södra och vuxna döva/hörselskadade teckenspråksstuderande deltagare vid folkhögskolan Mo Gård i Åkarp.

Målet var att skapa ett magiskt universum där det inte finns någon motsättning mellan ett poetiskt och sinnligt formspråk och ett innehåll med politiska dimensioner avseende frågor som rör språk, identitet och varierande funktionaliteter. Riktlinjerna för hur det performativa laboratoriet skulle utformas drogs upp innan sommaren och utgångspunkten var frågeställningen: Hur kan en scenisk form skapas​ med öppenhet att både bjuda in besökarna att själv laborera, experimentera och ta egna initiativ samt rymma de berättelser och former för berättande som vuxit fram inom samarbetsprocesserna med projektets deltagargrupper?

Produktionsprocessen blev komplex eftersom förloppet, rummet och tekniken skulle vara så sammanflätade med varandra och inte minst med besökarnas interaktioner. Scenografin – det 7 x 12 m stora rummet som delades in i fyra delar – växte fram i växelverkan med beslut angående förlopp och teknik som i sin tur utvecklades i mötet med provpublik.

Förutom den rumsliga upplevelsen har deltagarprocesserna resulterat i filmen ”Flykt och framtidsdrömmar – att vara döv i en hörande värld” där deltagare vid folkhögskolan Mo Gård i Åkarp berättar om sina upplevelser av att vara döv, att fly till Sverige och om sina drömmar om framtiden. Det blev en tidskrävande och utmanande process att gå igenom allt filmat material från träffarna på Mo Gård, göra ett urval och att översätta deltagarnas berättelser till skriven svenska. Vi har även producerat en mer poetisk och bildbaserad film från arbetet på förskolan Uroxen och med DHB Södra; ”Att utforska och förundras – kroppens möte med rum och material”.

Ett annat viktigt komplement till laboratoriet är en broschyr med fördjupningsmaterial så som fakta om svenskt teckenspråk, några av berättelserna från Mo Gård och frågeställningar att diskutera efter upplevelsen t.ex.; Vad är språk? Varför behöver vi språk? Hur färdas språk mellan oss? Hur syns språk? Var börjar det och var tar det slut? Vilka spår lämnar ett samtal efter sig?

Efter tre byggdagar och ett genrep mötte det performativa laboratoriet sin första skolklass på Skissernas Museum i Lund den 25/10. Första veckan ingick laboratoriet  i Bästa Biennalens utbud och besöktes av och olika särskolor i Lund som uttryckte stor uppskattning över upplevelsen; ”Vi såg hur flera av våra elever fascinerades av de olika visuella och taktila upplevelserna. Vi såg deras samspel med material och teknik. Det var överraskande och spännande – vad händer i nästa rum?” Vi fick också besök av vår samarbetspart folkhögskolan Mo Gård. Andra veckan, som var sportlovsvecka, bestod bokningarna till största delen av fritidshem, men även förskolan Uroxen som vi också samarbetat med. Även föreningen HSO (samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelser) hade bokat in en föreställning/visning med samtal efterråt. På helgerna var det öppet för allmänheten och museets besökare. Sammanlagt tog vi emot grupper vid 24 tillfällen och nådde ca 480 personer.

Utöver detta höll vi i två kvällsevenemang inom museets serie Thursday Sessions. Första torsdagen lämnade vi över till vår samarbetspartner folkhögskolan Mo Gård i Åkarp. Några av deltagarna som också är med i filmen berättade om sina upplevelser av att växa upp som döv i sina ursprungsländer och om flykten till Sverige. Det blev en fin kväll med en publik på ca. 25 personer, blandat döva, hörselskadade och hörande från olika länder, som lyssnade, ställde frågor och delade med sig av sina egna erfarenheter.

Den andra torsdagen bjöd vi in till drop in-besök i laboratoriet och visning av filmen ”Flykt och framtidsdrömmar – att vara döv i en hörande värld”.  Ca 20 väldigt intresserade personer i olika åldrar droppade in. Några kom sedan tillbaka till helgens visning/föreställningar. Andra stannade länge för att diskutera olika frågor som rörde språk generellt och teckenspråk specifikt.

Den 6/11 packade vi nöjda och lite trötta ihop och tackade Skissernas Museum för ett lyckat samarbete!


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar