Inspirationsmaterial till SPIRALENS MITT

Vårt inspirationsmaterial till Spiralens mitt kommer nu i papperstryck och som digital version. Intentionen med detta detta material är att tillgängliggöra det filosofiska tankegods som projektet Jag är tid jag är rum utgår ifrån, synliggöra samarbetsprocessen med eleverna på Mellanhedsskolans grundsärskola samt inspirera andra till utforskande och uppmärksammande av allt vi kan uttrycka med vår kropp och uppfatta med våra sinnen i kontakten med rummet, olika material och varandra .

Inspirationsmaterialet tillsammans med affischbild och fotocollage kommer att delas ut i samband med att Spiralens mitt håller öppet för besökare. Materialet finns även att ladda ner digitalt HÄR

Illustration och layout: Erik Rask 
Foto: Casper Wijlhuizen 
Text: Ellen Spens 


av

Etiketter: