Vi är glada att berätta att vi blivit beviljade stöd från Malmö Kulturstöd, Crafoordska Stiftelsen och Lunds kommun för nästkommande projekt …när vi lyser för varandra…