Grafisk form: Erik Rask

Jag är tid, jag är rum är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt inom vilket vi tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Vi har framförallt låtit oss inspireras av fenomenologiskt tankegods formulerat av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inom projektet arbetar vi i nära samarbetsprocesser med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger inom specialförskola och grundsärskola. Med dessa samarbeten som grund skapar vi scenkonstnärliga upplevelser med flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande. Vår intention är att var och en ska kunna känna sig som medskapare och att vi ska kunna nå alla, utifrån varierande förutsättningar och förmågor. Vi arrangerar även seminarier. Med dem vill vi skapa mötesplatser som kan nå ut brett i samhället såväl som fördjupa samtalet inom ett gemensamt kunskapande om frågor som rör normer, identiteter, vad kommunikation kan vara samt livsfrämjande värden. 

Projektet påbörjades i september 2019. Med anledning av Covid 19 har projektperioden förlängts flera gånger och kommer nu att fortsätta under hela 2022.

Projektets första samarbete genomfördes med barn och pedagoger på Korrebäckens specialförskola i Malmö, hösten 2019. Med denna samarbetsprocess som grund skapades projektets första sceniska produktion Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa. Bilder från och texter om samarbetsprocessen finns i vårt inspirationsmaterial: Jag är tid, jag är rum – Inspirationshäfte och Affisch med frågekarta.

Projektets andra samarbete genomfördes med elever och pedagoger vid Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö, hösten 2020. Denna samarbetsprocess ledde fram till projektets andra sceniska produktion Spiralens mitt med premiär på Malmö Konsthall, C-salen, våren 2021. Fotodokumentation och tillgängligt textmaterial finns i vårt inspirationsmaterial: Spiralens mitt – Inspirationshäfte.

Projektets alla processer kan följas även följas i vår BLOGG.

Läs mer om projektets sceniska produktioner i olika format: Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa, Spiralens mitt och Nära dig och Vintergatan.

Nedan finns länkar till projektets digitala seminarium våren 2021.

Akuellt programschema finns HÄR.

Medverkande från Kollaborativet: Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (koreograf och dansare), Claudia Heinrichs (scenografiassistent inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Dana Lötberg (ljussättare inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Herman Müntzing (ljudkonstnär, år 2), Chiara Pellizzer (kostym- och textilkonstnär), Erik Rask (ljuddesigner och grafisk formgivare), Ellen Spens (scenkonstnär och projektledare), Casper Wijlhuizen (ljussättare), Meike Deppert (scentekniker och ljussättare), Astrid Hemer Nordenhake (scenograf och scentekniker).

Under projektperioden medverkar även Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015), Liselott Olsson (universitetslektor vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle, Malmö universitet) och Jonna Bornemark (filosof och författare, vid Södertörns Högskola)

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ellen Spens, projektledare: ellen.kollaborativet@gmail.com eller 0700-154049.

Jonna Wakeham Ölund, producent: jonna.kollaborativet@gmail.com eller 070-0064361