Jag är tid, jag är rum är ett konstnärligt utforskande och deltagarorienterat projekt inom vilket vi tar utgångspunkt i filosofiska frågeställningar om kropp och varseblivande. Vi har framförallt låtit oss inspireras av fenomenologiskt tankegods formulerat av den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Inom projektet arbetar vi i nära samarbetsprocesser med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger inom specialförskola och grundsärskola. Med dessa samarbeten som grund skapar vi scenkonstnärliga upplevelser med flexibilitet och tillgänglighet, vilka utgår från kroppen och det sinnligt språkande. Vår intention är att var och en ska kunna känna sig som medskapare och att vi ska kunna nå alla, utifrån varierande förutsättningar och förmågor. Vi arrangerar även seminarier. Med dem vill vi skapa mötesplatser som kan nå ut brett i samhället såväl som fördjupa samtalet inom ett gemensamt kunskapande om frågor som rör normer, identiteter, vad kommunikation kan vara samt livsfrämjande värden. 

Projektet påbörjades i september 2019. Med anledning av Covid 19 har projektperioden förlängts till 15 juni 2022.

Projektets första samarbete genomfördes med barn och pedagoger på Korrebäckens specialförskola i Malmö, hösten 2019. Med denna samarbetsprocess som grund skapades projektets första sceniska produktion Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa.

Projektets andra samarbete genomfördes med elever och pedagoger vid Mellanhedsskolans grundsärskola i Malmö, hösten 2020. Denna samarbetsprocess ledde fram till projektets andra sceniska produktion Spiralens mitt. Premiär på Malmö Konsthall, C-salen, efter påsk 2021.

Projektets samarbetsprocesser kan följas i vår BLOGG med riklig dokumentation bild samt beskrivande och reflekterande text. Inläggen ligger i kronologisk ordning.

Läs mer om projektets sceniska produktioner: Jag är tid, jag är rum – En sinnlig upptäcktsresa, Spiralens mitt och Nära dig och Vintergatan.

Nedan finns länkar till projektets digitala seminarium våren 2021.

Akuellt programschema finns HÄR.

Medverkande från Kollaborativet: Marta Cicionesi (scenograf), Lisbeth Hagerman (koreograf och dansare), Claudia Heinrichs (scenografiassistent inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Dana Lötberg (ljussättare inom processen med Korrebäckens förskola, år 1), Herman Müntzing (ljudkonstnär, år 2), Chiara Pellizzer (kostym- och textilkonstnär), Erik Rask (ljuddesigner och grafisk formgivare), Ellen Spens (scenkonstnär och projektledare), Casper Wijlhuizen (ljussättare). 

Under projektperioden medverkar även Helena Dahlberg (idéhistoriker och filosof, verksam vid vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet), Ylva Gislén (författare, översättare och redaktör, oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet samt f.d. föreståndare för den nationella Konstnärliga forskarskolan 2010-2015) och Liselott Olsson (universitetslektor vid Institutionen för barndom, utbildning och samhälle, Malmö universitet).

Vill du veta mer? Kontakta Ellen Spens: kontakt@kollaborativet.se eller 0708-689816.