Idag medverkar Kollaborativet på Skapande skola – inspirationsdagen på Moriskan i Malmö. Vi visar en sekvens från RESAN samt visar bilder från efterföljande workshop där barnen själva får laborera med ljus, ljud, objekt och rörelse.