Idag kommer Kollaborativet att delta i Malmö Stads informationsdag kring Skapande Skola på Hipp, kl 15.30-17.30. Mer information kring Skapande Skola finns på Malmö Stad hemsida.

Under fliken PROJEKT står det mer om hur Kollaborativet arbetar med Skapande skola-projekt.

Hoppas vi ses!