Språkets makt och materialitet

Vi har börjat experimentera med olika material.

Ellen reflekterar:

1. Om vi antar att de teckenspråkiga elementen fokuseras kring händernas rörelser i rummet, munrörelsen, ögon och ögonbryn…

… hur kan kroppens möte med materialen:

a) förlänga/förstora/utvidga kommunikationen rumsligt? T.ex. med ljus/skuggor, projektioner, reflektioner genom speglar, linjer genom färg.

b) fördröja/ge eko d.v.s. utvidga kommunikationen i tiden? T. ex. att med hjälp av projektioner, förstoringsglas och speglar
förvränga/förvanska/dekonstruera eller skapa avtryck/spår i lera och färg)

2. Ang. tecknens form/teckenspråket grammatiska struktur och tolkning som kodat språk: När och på vilket sätt kan ett kodat tecken förvandlas till något annat, ett annat berättande eller en annan kommunikation?

3. Hur kan en komposition som bygger på ett auditivt uttryck transformeras till en visuell/taktil komposition?

4. Om vi antar teckenspråkets starka orientering i rummet; Hur kan vi skapa ett rum där vi tappar/leker med rumsuppfattningen, vad som är upp ner, fram/bak, leka med dimensioner och proportioner?

5. Hur kan vi genom de teckenspråkiga elementen förhöja uttrycket genom att ”pynta” språket?

L1000377L1000371

Vi förbereder oss för det första mötet med barnen på Förskolan Motetten på torsdag morgon. Vi har bestämt oss för att presentera oss genom att bjuda in till lek med våra persontecken, tecken för något vi tycker om, ljus och skugga. De av oss som är väldigt nybörjare på teckenspråk, pratar en del om hur det kommer att vara att inte kunna kommunicera som vi är vana med barnen. Det skapar en del otrygghet. Vi kan inte använda oss av våra vanliga verktyg för att kontrollera situationen. Det blir tydligt att ord är makt. Utan orden och röstens valörer och volymer förlorar vi en del av den makt vi som vuxna är vana vid att utöva tillsammans med barn; ”Kom här!” ”Sätt dig där!” ”Rör inte den!” ”Du får vänta lite!” o.s.v. Vi är avklädda vår språkdräkt och står i bara kroppen. Gör det oss mer jämlika?

//Charlotte Elm Ravn, kreativ producent

Kommentarer

Lämna ett svar