Etikett: försolan Uroxen

  • Uroxen #9: Sista besöket

    Uroxen #9: Sista besöket

    Förra veckan avslutade vi vår process på förskolan Uroxen i Lund. Åtta förmiddagar har vi kommit till förskolan, byggt upp nya rumsligheter i deras aktivitetsrum och låtit barnen utforska och skapa berättelser genom den kroppsliga dialogen med rum och material. Vid alla tillfällen har vi dokumenterat vad som sker i rummet med hjälp av film […]