Etikett: funktionsvariationer

  • Uroxen #4: Rum och mellanrum eller att ha en plan och släppa den.

    Uroxen #4: Rum och mellanrum eller att ha en plan och släppa den.

    I onsdags fortsatte vi på temat rum i rörelse/rörelse i rum och tankarna om ”klubben” – en plats för möten, varande och parallella göranden. Rummet och objekten hade valts och utformats utifrån tanken att utforska vibrationer genom flera sinnen – visuellt, taktilt, kinestetiskt och som ljud. Meeen, var det vibrationer barnen utforskade? I alla fall möttes […]

  • Uppstart Uroxen och ett performativt laboratorium

    Uppstart Uroxen och ett performativt laboratorium

    Nu är vi igång med att förbereda vår nästa process där vi börjar med att, tillsammans med specialavdelningarna på förskolan Uroxen i Lund, fortsätta vårt utforskande av kroppens möte med material, teknik och rumsligheter, med siktet inställt på att under hösten 2017 skapa något vi kallar ett performativt laboratorium. Med ett performativt laboratorium tänker vi oss ett […]