Etikett: Installationer för barn

  • Uroxen #4: Rum och mellanrum eller att ha en plan och släppa den.

    Uroxen #4: Rum och mellanrum eller att ha en plan och släppa den.

    I onsdags fortsatte vi på temat rum i rörelse/rörelse i rum och tankarna om ”klubben” – en plats för möten, varande och parallella göranden. Rummet och objekten hade valts och utformats utifrån tanken att utforska vibrationer genom flera sinnen – visuellt, taktilt, kinestetiskt och som ljud. Meeen, var det vibrationer barnen utforskade? I alla fall möttes […]