Etikett: Mänskliga Rättighetsdagarna

  • Mänskliga Rättighetsdagarna

    Mänskliga Rättighetsdagarna

    Den 17-19 november hölls Mänskliga rättighetsdagarna på Malmö Live och vårt projekt …när vi lyser för varandra… var utvalt av Arvsfonden att delta i ett seminarium om delaktighet. Samtalet kom bl.a. att handla om på vilket sätt de rum vi bygger upp på förskolan Uroxen skapar delaktighet, de vuxnas delaktighet i förhållande till barnens, hur barn […]