Etikett: papper

  • Lördagsworkshop med DHB #1 – papper

    Lördagsworkshop med DHB #1 – papper

    I lördags inledde vi en serie träffar med teckenspråkiga barn och deras vuxna anhöriga i samarbete med DHB Södra (förening för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning). Dessa träffar har flera syften; dels att erbjuda en mötesplats genom en gemensam aktivitet för teckenspråkiga familjer och dels att samla in material till det performativa […]