Etikett: posthumanistiska teorier

  • Lördagsworkshop med DHB #6 – ögon ser vad händer ger (sista träffen)

    Lördagsworkshop med DHB #6 – ögon ser vad händer ger (sista träffen)

    Förra lördagen avslutade vi vår serie workshops i samarbete med DHB Södra. Vi var återigen på Teaterhuset Bastionens scen och de allra flesta av de ca. 15 barnen som kom denna gång hade varit med vid ett eller flera tillfällen innan.  Några av dem arbetade vi tillsammans med redan på Motettens förskola alldeles i början av projektet […]

  • Teoretisk plattform

    Teoretisk plattform

    Som nämnt i tidigare inlägg sysslar vi också med teoretiska perspektiv på vår praktik. Så här formulerar projektledaren Ellen Spens den teoribildning som projektet …när vi lyser för varandra… är i dialog med: Projektets teoretiska ansats är hämtad från den posthumanistiska tankefloran, d.v.s samma tankegods som normkritik och identitetspolitik springer ur såväl som en utveckling […]