Etikett: Spiral

  • Motetten #9 och Birgitta Ozolins

    Motetten #9 och Birgitta Ozolins

    Ellen, Elin och Lisbeth hade förberett en workshop med barnen på avdelningen Sälen, som gick ut på att utforska tecken som rörelse och som grafisk form. Rummet förbereddes genom att täcka in golvet med golvpapp och rita en cirkel som barnen balanserade in på. Därefter tecknade Ellen tecknet för Malmö, som är en spiralform. Denna […]